SOS Barnbyars ledningsteam

  • Anna Ernestam, Generalsekreterare

Anna är civilekonom och tidigare auktoriserad revisor. Hon har varit verksam inom näringslivet bland annat som vice vd för Vectura Consulting AB och innan dess Eniro 118 118. Hon var tidigare CFO på Röda Korset, och har även varit tf generalsekreterare där.

  • Ulf Gustafsson, Enhetschef Ekonomi & Finans

Ulf har i många år arbetat som CFO och Senior business controller, bland annat å Business Sweden.

  • Malin Marken, HR-chef

Malin har under många år arbetat som konsult inom HR i sitt eget bolag med förändringsledning samt projekt- och processledning. Hon är även utbildad coach och har en bredd inom HR, både operativt och strategiskt.

  • Petra Nyberg, Enhetschef Programutveckling

Petra har 20 års erfarenhet från biståndsarbete, bland annat från Läkare utan Gränser, och hon har även varit regionchef på Forum Syd både i Europa och i Sydostasien samt arbetat på Röda Korset. En röd tråd genom hennes karriär är förändringsledning och utveckling.

  • Karin Cassinger, Enhetschef Marknad och Kommunikation

Karin har, med sina runt 10 år inom reklambyråbranschen och med sin tid på marknadsavdelningar hos Apoteket AB, Postnord och Coop, lång erfarenhet av att jobba med varumärkeskommunikation. Hon började på SOS Barnbyar 2017.

  • Robin Spinelli Scala, Enhetschef Affärsutveckling & Tech

 

  • Johan Röisland, Enhetschef Insamling – privat

 

  • Caroline Kallenberg, Enhetschef Insamling – företag, stiftelser och stora donationer

Caroline har arbetat på SOS Barnbyar sedan 2021. Tidigare Insamlings- och kommunikationschef på Eskilstuna Stadsmission och också suppleant i styrelsen för Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner. Hon har lång erfarenhet från näringslivet i olika roller, bland annat inom besöksnäringen med fokus på stora möten, mässor och event både som anställd och i egen regi. Utbildad ”certifierad fundraiser” vid Berghs School of Communication.