SOS Barnbyar Logo Orange

SOS Barnbyars ledningsteam

  • Anna Ernestam, Generalsekreterare

Anna är civilekonom och tidigare auktoriserad revisor. Hon har varit verksam inom näringslivet bland annat som vice vd för Vectura Consulting AB och innan dess Eniro 118 118. Hon var tidigare CFO på Röda Korset, och har även varit tf generalsekreterare där.

  • Ulf Gustafsson, Enhetschef Ekonomi & Finans

Ulf har i många år arbetat som CFO och Senior business controller, bland annat på Business Sweden.

  • Malin Marken, HR-chef

Malin har under många år arbetat som konsult inom HR i sitt eget bolag med förändringsledning samt projekt- och processledning. Hon är även utbildad coach och har en bredd inom HR, både operativt och strategiskt.

  • Petra Nyberg, Enhetschef Programutveckling

Petra har 20 års erfarenhet från biståndsarbete, bland annat från Läkare utan Gränser, och hon har även varit regionchef på Forum Syd både i Europa och i Sydostasien samt arbetat på Röda Korset. En röd tråd genom hennes karriär är förändringsledning och utveckling.

  • Karin Cassinger, Enhetschef Marknad och Kommunikation

Karin har, med sina runt 10 år inom reklambyråbranschen och med sin tid på marknadsavdelningar hos Apoteket AB, Post Nord och Coop, lång erfarenhet av att jobba med varumärkeskommunikation. Hon började på SOS Barnbyar 2017.

  • Meron Abraham, Enhetschef Insamling

 

  • Robin Spinelli Scala, Enhetschef Affärsutveckling & Tech