Så här blev kvinnligt företagande ett riktigt hem för barnen

I en av de fattigaste delarna i Mexiko där arbetslösheten är hög och kvinnorna förväntas ta hand om hemmet, har Evila tillsammans med några grannar fått stöd av oss att starta ett eget företag. Deras brödbak och -försäljning har gett dem en självständighet, som de tidigare inte trodde var möjlig. 

– Jag är glad för det är extra pengar, extra inkomst, säger Evila. 

Kvinnorna skapar inkomster som ger deras barn riktiga hem. Vi finns där innan familjerna tvingas splittras, så att barnen får gå i skolan och växa upp till sitt starkaste jag

Se filmen om projektet

Foton: Alejandra Kaiser

Vi arbetar med direkta insatser till familjer som riskerar att splittras. Genom tidiga åtgärder förhindrar vi att barn förlorar sina föräldrar och sin familj. Det är alltid för barnens bästa som vi når ut till familjer i utsatthet.

För många är vi den där sista gnuttan hopp. Och medan julen förenar familjer, kämpar andra med att hålla ihop den. Men genom psykosocialt stöd, yrkesutbildning för föräldrar och andra insatser så får vi dessa familjer upp på benen igen.