Så här många når vi

SOS Barnbyar är en av världens största barnrättsorganisationer. Vi finns i 135 länder världen över. Vi samarbetar med lokala aktörer för att långsiktigt stödja och stärka utsatta barn och familjer samt påverkar beslutsfattare att sätta barnets bästa i fokus. Genom våra familjestärkande insatser, barnbyar, utbildnings- och hälsoinsatser ger vi barn kärlek, omsorg och förutsättningar att forma sitt liv och bidra till en hållbar framtid.

Verksamheten mäts också kvantitativt för att visa vilken omfattning våra insatser haft. Här är några exempel på hur många vi nådde 2017:

  • 626 871 barn och vuxna ingick i våra familjestärkande program
  • 69 015 barn och ungdomar bodde i våra barnbyar
  • 157 654 personer tog del av våra utbildningsinsatser
  • 1 760 376 insatser utfördes i våra nödhjälpsprogram
  • 742 373 insatser utfördes i våra medicinkliniker
  • 54 personer deltog i det nystartade mentorsprogrammet i Hammarkullen