Artikel

Sparlånegrupper leder till självförsörjning

Spalånegrupp i SOS Barnbyars program.
Foto: Turid Weisser

Ekonomisk egenmakt i form av sparlånegrupper har länge varit en del av SOS Barnbyars arbete för att stötta familjer i utsatthet. Det har lett till att familjerna får större möjligheter att försörja sina barn och se till att de får gå i skolan. Sparlånegrupper är grupper där föräldrar sparar och lånar av varandra. Det gör att föräldrarna får en tryggare ekonomi och kan låna för att till exempel starta en försörjande verksamhet.

Ett exempel är SOS Barnbyar i Malawi, där arbetet med detta har pågått sedan 2009. Där består varje grupp av 25 till 30 medlemmar. Gruppmedlemmarna träffas veckovis för att sätta in sparpengar genom att köpa andelar. Priset på en andel bestäms av gruppen, men det brukar ungefär vara sju svenska kronor. Medlemmarna i gruppen kan köpa en till fem andelar per vecka. Den största fördelen att spara mindre summor är att föräldrar, som ofta har väldigt låg inkomst, lättare kan bygga upp sina besparingar. Detta bidrar till att förbättra hushållens ekonomiska trygghet.

Sparpengarna läggs i en låda med tre lås och nycklar. Lådan och nycklarna vaktas av olika medlemmar av gruppen och roterar varje vecka. Medlemmarna kan ta ut små lån, upp till tre gånger deras sparkapital, från de samlade sparpengarna i lådan. Räntan bestäms av gruppen varje år och brukar ligga på 10 till 20 procent.

Spalånegrupp i SOS Barnbyars program.
Foto: Turid Weisser

Grupperna har en så kallad social fond, som varje medlem betalar en liten summa till, som verkar som en trygghet för gruppmedlemmarna och deras familjer och används i nödsituationer och för begravningskostnader.

Föräldrarnas deltagande i grupperna har gynnat dem på olika sätt. De extra medlen från lånen används bland annat till att finansiera småskaliga företag som att sälja grönsaker, baka bröd och sälja det, eller lägga tegel. Dessa aktiviteter ökar i sin tur familjens hushållsinkomst som sedan kan återinvesteras i familjens behov som mat eller skolgång. Lånen används också för att täcka höga engångskostnader, t.ex. förbättringar av bostaden. Utöver det har föräldrarna stor nytta av det regelbundna utbytet med andra vid de veckovisa mötena. Föräldrarna diskuterar inte bara affärsrelaterade ämnen (t.ex. hur de bättre kan driva sina företag) utan också sina dagliga bekymmer och problem.

Sammantaget kan en ökad förmåga hos föräldrarna att ta hand om sina barn observeras inom följande områden:

  • Mat. Förmåga att tillhandahålla regelbundna och mer balanserade måltider
  • Ökad skolnärvaro hos barnen. 1.) Kunna betala skolavgifter, skoluniformer, skrivmateriel etc. (stöd delvis fortfarande från SOS) 2.) tillhandahålla lunchpaket till skolan och motivera barnen att gå till skolan
  • Förbättrade bostäder. Många föräldrar tog lån för att förbättra sina hus/bygga bättre hus, vilket ger bättre levnadsförhållanden för barnen
  • Psykosocial lättnad för föräldrar leder till bättre omsorg för barnen. De har färre bekymmer på grund av ökad ekonomisk trygghet och från ekonomiskt och psykosocialt stöd som de får genom utbyte med andra medlemmar i sin grupp

Dela inlägget

Publicerad: 2023-08-30

Liknande

Artikel

Nyfiken av naturen

Möt Sonam från Indien. En kreativ tjej som gillar skolan, att leka – och odling!

Läs mer här

Artikel

Familjen fann hopp i en osäker ny verklighet

Valentynas familj bodde i Charkiv, Ukraina, före den fullskaliga invasionen i februari 2022. Den 2 mars tvingades Valentyna, som då var gravid, och hennes man och två barn att lämna sitt hem eftersom det var under ständig beskjutning.

Läs mer här

Artikel

Hon vill ge sina barnbarn en framtid

Mormor Daianas kärlek och beslutsamhet får både affärerna och människor att blomstra.

Läs mer här