Socialt entreprenörskap 

För en social entreprenör är affärsidén att lösa samhälls- och/eller miljöproblem och dessa aspekter är också huvudspåren i affärsstrategin. Den sociala entreprenören har inte som mål att vinstmaximera på bekostnad av miljö och människa eftersom det skulle slå hål på själva kärnan i affären.

GodEl som lysande exempel

En typ av social entreprenör är den företagare som säljer en tjänst eller produkt, men låter delar eller hela vinsten gå till välgörande ändamål. Ett av de mest uttalade bolagen i den här genren, just för att en så stor andel av vinsten skänks bort, är GodEl. De har lyckats ta en vardaglig produkt och lägga till ett mervärde som gör dem till ett attraktivt val för konsumenterna.

GodEl ägs av stiftelsen GoodCause, som sedan starten 2005 skänker bolagets vinst till välgörenhet. På så sätt har de genererat över 54 miljoner kronor till sina partnerorganisationer – däribland SOS Barnbyar.

GodEl stödjer familjestärkande program i Bouar och Bossangoa

Pengarna från GodEl används i SOS Barnbyars familjestärkande program i Bossangoa och Bouar. Målet är att hålla ihop familjer så att barn inte förlorar sina föräldrars omsorg. Arbetet syftar till att ge familjen bättre förutsättningar att ta hand om och försörja sina barn. Stödet skräddarsys utifrån varje familjs unika situation, och tas fram i samarbete med familjen. Många gånger gör små insatser stor skillnad för ett barns framtid.

Vill du stötta SOS Barnbyar genom ditt elavtal? Läs mer om vårt samarbete med GodEl här.

Blir du inspirerad av GodEls engagemang?

Kontakta oss idag för ett nytt samarbete!