Artikel

SOS Nytt: Barn ska inte tvingas arbeta

SOS Barnbyar motverkar barnarbete och verkar för att barn ska få en bättre framtid. Med skolgång och en trygg uppväxt, så att de i framtiden blir trygga vuxna för sina egna barn. Det är så man gör verklig skillnad på hela samhällen.

Den här månaden fokuserar vi på SOS Barnbyar, just på vikten av att barn inte ska tvingas arbeta. I det här nyhetsbrevet kan du läsa mer.

Stort tack!

Med vänlig hälsning,

Caroline Kallenberg

Insamlingschef företag och stora donationer

SOS Barnbyar

 

Vi har tagit fram kläder som inte borde få finnas, för att uppmärksamma arbetsförhållanden som inte får accepteras.

Miljontals barn tvingas arbeta i några av världens farligaste industrier. För att uppmärksamma detta har vi på SOS Barnbyar tagit fram arbetskläder för barn. En liten kollektion för ett enormt problem.

Se hela kampanjen

Kvinna vid symaskin.

Vägen till skräddarsydd framgång

I Bangladesh tvingas 4,7 miljoner barn att arbeta. Ofta på grund av fattigdom. Vi söker finansiärer till ett projekt i Bangladesh, som ska stötta kvinnligt entreprenörskap. Så att de, i sin tur, har möjlighet att försörja sina barn, vilket minskar risken för att barnen ska hamna i barnarbete eller andra utsatta situationer.

Ta reda på mer om projektet

Har ditt företag koll på CSDDD?

− Det är ett välkommet direktiv som driver på en utveckling där bolag tvingas att utreda vilka risker som finns i värdekedjan i relation till mänskliga rättigheter inklusive barns rättigheter samt miljö och klimat, säger Petra Nyberg, tf generalsekreterare på SOS Barnbyar Sverige.

Hör av er till oss för att höra hur vi arbetar med CSDDD och CSRD

Allvarlig flicka i rosa linne tittar rakt fram.

Så lättades bördan från hennes axlar
När Grace var 9 år tvingades hon börja arbeta med att bära tunga varor på marknaden mot betalning. Nu får familjen stöd av oss, vilket gör att Grace kan fokusera på skolan. 🧡

Vårt projekt Tantie Bagage stöttar flickor så att de kan ta sig ur barnarbete.

Dela inlägget

Publicerad: 2024-04-24

Liknande

Artikel

Söker finansiering: Flytande trädgårdar

Vi söker finansiärer till ett projekt i Bangladesh, som ska stötta hållbar livsmedelstrygghet för familjer i utsatthet i översvämningsutsatta områdena i Sylhet, Bangladesh. 

Läs mer här

Nyhet

Letar ditt företag pålitliga sommarjobbare?

I våra ungdomsprogram i Stockholm och Göteborg finns många engagerade unga, som vill ta nästa steg i livet. Vi stöttar unga som lämnar samhällsvård och saknar kontaktnät.

Läs mer här

Artikel

Söker finansiering: Vägen till skräddarsydd framgång

Som företag kan ni vara med och stötta familjer och barn i olika projekt runt om i världen. Vi söker finansiärer till ett projekt i Bangladesh, som ska stötta kvinnligt entreprenörskap. Så att de i sin tur, har möjlighet att försörja sina barn.

Läs mer här