Stöd till närsamhället

En central del av SOS Barnbyars strategi är att stärka kapaciteten i de samhällen där vi verkar. Det gör vi genom att samarbeta med, och stödja, lokala krafter. Tillsammans med myndigheter och ideella organisationer utvecklar vi lokala nätverk och strukturer för att skapa ett barnvänligare samhälle.

I varje program finns en strategi för erfarenhetsutbyte och utbildning. Vi arbetar med att överföra kunskap och kapacitet så att vissa av SOS Barnbyars verksamheter, till exempel skolor och vårdcentraler, så småningom kan fasas ut och drivas vidare av lokala krafter. Genom att etablera skolor, vårdcentraler och annan social service med lokalt anställd personal överförs kunnande till det lokala samhället och skapar förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling. SOS Barnbyar ordnar också utbildningar och främjar nätverkande för socialarbetare för att stärka lokal kapacitet.

Bibliotek stärker elever i Togo

SOS Barnbyar har upprättat ett skolbibliotek i Atakpamé i Togo för att stärka elever och personal i sju skolor. Dessutom ska en bokbuss hjälpa till att nå ännu fler elever i området.

Läs mer om biblioteket i Togo