Artikel

Stor skillnad mellan barnby och barnhem – här får du veta hur

Vad menas med ”familjelik miljö”, vad är skillnaden mellan barnby och barnhem och vad innebär de-institutionaliseringsprocessen – egentligen? SOS Barnbyars teamledare för internationella program Elin Axelgren förklarar.

mamma hjälper litet barn att sätta på sandaler utomhus
En uppväxt i vår omsorg rymmer mer än att bara ge barn tak över huvudet och mat på bordet, menar Elin Axelgren. Det här är från en av våra barnbyar i Namibia. Foto: Karin Schermbrucker

På vilket sätt skiljer sig en uppväxt i ett familjehem i en barnby – jämfört med en uppväxt på ett barnhem?

– I grund och botten handlar det om i vilken grad det uppfyller barns rättigheter generellt, med avstamp i artikel 20 i barnkonventionen och FN:s riktlinjer för barn i samhällsvård. En uppväxt i vår omsorg rymmer mer än att bara ge barn tak över huvudet och mat på bordet – vilket kan vara fallet på vissa institutioner och barnhem i många länder än idag.

En uppväxt i ett familjehem stöttat av SOS Barnbyar handlar mycket om att förmedla kärlek, närhet och uppmuntran i en så pass familjelik miljö som möjligt, för att möjliggöra barnets trygga anknytning till en vuxen, vilket är grundförutsättningarna för en hälsosam fysisk, psykisk och kognitiv utveckling. Vi tar ett helhetsansvar att uppfylla barnets olika rättigheter och individuella behov; såsom rätt till utbildning, rätt till lek och vila och chans att nå sin fulla potential. Så stöttar vi barn att utvecklas till självständiga, välmående och självförsörjande vuxna.

Vad menar SOS Barnbyar med begreppet ”familjelik miljö”?

– Som det låter. Det handlar om att skapa en miljö som är så lik en ”vanlig” familj som möjligt, där det finns en förälder, flera syskon och ett sammanhang motsvarande det som barnet hade haft annars. Stödet anpassas utifrån varje barns unika behov, där det finns en vuxen som ser dem och följer och stöttar barnet genom uppväxtens olika faser.

Tidigare var familjerna grupperade i byar, alltså barnbyar, men idag bor många familjer integrerade i städer och samhällen – precis som vilken annan familj som helst, för att motverka stigman och möjliggöra en så ”vanlig” uppväxt som möjligt för de här barnen.

Vad innebär det att SOS Barnbyar stöttar de-institutionaliseringsprocessen?

– Vi identifierar brister i länders sociala skyddsnät och påverkar myndigheter där det behövs för att de ska kunna uppfylla sitt ansvar gentemot barnen. När länder vill reformera sina sociala omsorgssystem för barn finns vi där och stöttar med 75 års erfarenhet och expertis. Vi trycker då på vikten av att arbeta förebyggande för att inte barn ska behöva separeras från sina föräldrar över huvud taget. Men om det ändå har hänt, så förespråkar vi att i möjligaste mån ersätta institutionsvård med andra alternativa omsorgsformer som till exempel familjehem eller annan motsvarande omsorg med fokus på barns rättigheter.

”Det finns en vuxen som ser dem och följer och stöttar barnet genom uppväxtens olika faser”

Dela inlägget

Publicerad: 2024-04-09

Liknande

Artikel

Jon Henrik Fjällgren: ”Fler borde engagera sig för barnen”

Jon Henrik Fjällgren berättar om besöket i barnbyn och varför fler bör engagera sig.

Läs mer här

Artikel

Läxläsningen är det finaste

SOS-föräldrarna i en av våra barnbyar i Moçambique välkomnar oss med dans och sång när vi besöker dem. De arbetar med barn som levt i utsatthet, och deras trygghet och värme är precis vad barnen behöver.

Läs mer här

Artikel

De fiskar efter barn

Små barn tvingas arbeta som fiskare med livet som insats. Läs hur Teye bröt sig fri från den farliga fiskenäringen.

Läs mer här