Artikel

Ungdomar stärker ungas säkerhet – online

ungdomar i blå tröjor har workshop

Alma* hade ett par års erfarenhet av att utbilda ungdomar när hon blev tillfrågad att delta i arbetet med att utveckla SOS Barnbyars barnskyddspolicy.

– Jag vill visa att vi unga visst kan göra skillnad, berättar Alma.

Arbetet bestod bland annat av workshops och föreläsningar tillsammans med andra unga där de lärde sig mer om barns rättigheter och nätmobbing. Intresset för frågan växte så de bestämde sig för att utveckla arbetet efter att det projektet var avslutat. Alma blev inbjuden till ett nationellt möte om nätmobbing som anordnades av Kosovos barnombudsperson med deltagare från hela landet.

– Jag kände att jag talade för hela min generation när jag pratade om risken att vi förlorar vår medmänsklighet i den digitala tidsålder vi lever i idag. Därför är det viktigt att vi respekterar och stärker varandra.

Lyssnar – och agerar

– Många av våra vänner har utsatts för näthat, men vågar inte berätta om det efteråt. För att få reda på hur de unga vill skapa förändring intervjuade vi ungdomar.

Med hjälp av personal på SOS Barnbyar tog de fram mål för hur de skulle arbeta vidare med frågan och, tillsammans med en mentor vid UNICEF Innovation Lab workshop, en projektplan. Projektet pågick i sex månader och bestod av utbildning i skydd av barn med fokus på nätmobbing, runda-bordssamtal, ”peer to peer”-utbildningar vid tre skolor och framtagandet av olika former av informationsmaterial för att öka medvetenheten i frågan. Bland annat en video där de unga själva skapade innehållet tillsammans med stöd från SOS Barnbyar i Kosovo.

Presenterades vid internationell konferens

Projektet presenterades vid en internationell konferens om barns rättigheter.

– Vi var mycket glada över att få vara med där och presentera våra resultat, vi nådde över 100 barn i skolor och från SOS Barnbyars program i Kosovo.

Även om projektet nu är avslutat fortsätter Alma och hennes vänner att informera om frågan och föreläser på skolor.

– Vi hade planerat att åka ut runt om i landet men coronapandemin har gjort att vi fått pausa vissa delar.

Men det positiva mottagandet har gjort att Alma och de andra ungdomarna vill fortsätta kämpa för frågan.

– Just nu diskuterar vi ett ännu större projekt. Vår röst blir starkare och högre – ni kommer att höra mer om det snart!

*Alma heter egentligen något annat.

Taggar

Dela inlägget

Publicerad: 2021-02-09

Liknande

Artikel

SOS Barnbyar invald som expert i Socialstyrelsens nya råd

SOS Barnbyar har valts ut som en, av totalt 17 experter från civilsamhället, till nytt råd för barn och unga.

Läs mer här

Artikel

SOS Barnbyar positiva till förslag att stärka barns rättigheter enligt barnkonventionen

SOS Barnbyar välkomnar förslagen i den statliga utredningen ”Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen”. Utredningen har tagit ett helhetsgrepp om hur väl barn och ungas rättigheter tillvaratas i Sverige och på vilket sätt de har möjlighet att göra sina röster hörda i beslut som påverkar deras liv.

Läs mer här

Artikel

Rop på hjälp från barnbyn i Rafah – brevet till utrikesministern

Barnen i vår barnby i Rafah, Gaza, är i akut fara efter uppgifter om attacker mot staden. Det finns ingen säker plats att fly till och trots hårt arbete har vi inte hittat ett säkert sätt för barnen att lämna Gaza.

Läs mer här