Artikel

Världens viktigaste att-göra-lista!

Globala målen har med rätta kallats världens viktigaste att-göra-lista. Vi lever i en stökig och komplex tid, full av möjligheter och utmaningar. Aldrig förut har vi varit så många, 7,8 miljarder människor med ökande behov, nu har dessutom coronapandemin ytterligare försvårat för många familjer och barn som redan lever i utsatthet. Vi måste helt enkelt göra mera med mindre, för fler! Oavsett om det handlar om den egna verksamheten eller globala resursfrågor.

I Sverige har personer med utländsk bakgrund svårare att få jobb, vi har främlingsfientlighet och hot mot minoritetsgrupper, ökande klyftor mellan låg- och höginkomsttagare, minskad biologisk mångfald, ett dött innanhav, skadligt höga halter av luftföroreningar i vissa av våra storstäder, hög ungdomsarbetslöshet, gängkriminalitet, sjunkande skolresultat och ökande psykisk ohälsa med flera utmaningar. Vi är beroende av leverantörer eller har tillverkning i länder där korruption och maktmissbruk, brott mot mänskliga rättigheter och usla arbetsvillkor är vardag. Och vi stödjer det indirekt genom att inte ställa krav på mänskliga rättigheter och arbeta långsiktigt i våra leverantörskedjor.

I år är det bara tio år kvar till att målen ska vara förverkligade! För det krävs att alla länder, näringslivet och samhället bidrar. År 2030 kan vi säga: ”Vi gjorde det! Vi utrotade fattigdomen, skapade ett jämställt samhälle, hejdade katastrofala klimatförändringar och vände världens utveckling åt rätt håll”. Tänk att ha det på sitt CV…

Vi på SOS Barnbyar arbetar såklart för att stödja och påverka de globala målen tillsammans med våra olika samarbetspartners och givare. Genom våra insatser och program bidrar vi i huvudsak till mål 1, 4, 8, 10 och 16. Indirekt till mål 2, 3, 5, 6, 7 och 17. Vi mäter resultat och effekt i våra program genom en rad indikatorer som korrelerar med de globala målen och medföljande delmål. Vill du veta mer om hur vi arbetar och hur vi kan arbeta tillsammans mot de globala målen, kontakta oss!

Stor som liten aktör; det finns jättemycket du kan göra för att nå målen. Har ni inte satt igång ännu eller vill accelerera arbetet – gör så här:

  1. Kartlägg verksamhetens påverkan på hållbar utveckling, ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Tänk både uppströms (leverantörer etc) och nedströms (kunder, produkter, tjänster).
  2. Bedöm vilka de väsentligaste frågorna är för er och gör en väsentlighetsanalys. Vad är viktigast och vad kan ni påverka? Prioritera dessa.
  3. Jämför era frågor med de globala målen, vilka mål kan ni påverka? Gå ner på delmålsnivå och sätt egna mål för vad ni ska åstadkomma.
  4. Glöm inte att jämföra med SOS Barnbyars prioriterade mål, ni hjälper oss att påverka dessa.
  5. Kommunicera ert arbete, då påverkar och uppmuntrar ni leverantörer, kunder och viktiga intressenter att göra detsamma.

 

Sist men inte minst, kika och dela denna starka, informativa och viktiga film om de globala målen, endast 30 minuter lång. Nations United: Urgent Solutions for Urgent Times https://youtu.be/xVWHuJOmaEk. Den borde föregå varje ledningsgruppsmöte, styrelsemöte och personalmöte i din verksamhet.

Dela inlägget

Publicerad: 2020-10-07

Liknande