Vårt arbete i Syrien

SOS Barnbyar har arbetat i Syrien sedan 1981 och har under de senaste åren ökat insatserna i takt med att kriget eskalerat.  På SOS Barnbyars hjälpcenter för familjer på flykt distribueras mat till ungefär 18 000 personer dagligen, det finns dricksvatten och barnvänliga platser dit barn kan få komma för att leka och känna sig trygga på dagarna. Det finns dessutom två barnbyar i landet där barn som förlorat sina föräldrar får en trygg uppväxt.

Det här gör SOS Barnbyar i Syrien:

Stärker familjer: barn och deras familjer får katastrofbistånd i form av mat, vatten, barnmat, medicin, hygienartiklar, barnkläder och vinterkläder. Vi erbjuder också psykologisk rådgivning och ser till att barn får gå i skolan genom att betala avgifter och förse barn med skolmaterial. Om ingen skolgång är tillgänglig, tillhandahåller vi tillfällig skolundervisning.

Skydd och vård av barn som saknar föräldrar: SOS Barnbyars Interim Care Center i Damaskus och Tartous tar hand om ensamkommande  barn, barn som separerats från sina föräldrar under flykt och barn som har förlorat sina föräldrar på grund av kriget. Vi arbetar också för att återförena familjer och om det inte är möjligt ser vi till att barnen får långsiktig omvårdnad.

Barnvänliga platser: Barn kan återhämta sig från vardaglig stress på de barnvänliga platserna i Damaskus och Tartous. Vi erbjuder psykologisk hjälp till traumatiserade barn och gör allt för att se till att pojkar och flickor får någon form av struktur på sina dagar. Under de senaste två åren har vi haft barnvänliga platser även i Aleppo, men i april 2016 tvingades vi att stänga dem, men fortsatte att ge stöd genom våra mobila team.

Barnbyar: Barn och ungdomar bor i barnbyn Qodsaya i Damaskus. Under hösten 2016 tvingade den intensifierade striderna oss att evakuera alla SOS-familjer i Damaskus till en säkrare plats. Några veckor senare, när det återigen var säkert, kunde de flytta tillbaka till barnbyn. Vi har nyligen öppnat en andra barnby i Damaskus med plats för 150 barn, där bland annat barn som tidigare bodde i den evakuerade barnbyn i Aleppo nu har kunnat flytta in.