Volontärarbete på SOS Barnbyar

Volontäruppdrag

Vill du hjälpa till som volontär? Du kan dels hjälpa oss med markservicen på kontoret i Stockholm. Det uppdraget är långsiktigt och utförs en eftermiddag i veckan. Du kan också hjälpa oss att stötta ungdomar som lämnar samhällets omsorg med läxor, jobbsökande och socialt sammanhang. Även det uppdraget är långsiktigt och utförs onsdagar 16.00-20.00 och vi vill att du kan delta minst 1 gång per månad. Stödet sker på vårt kontor i Stockholm eller i vårt programcenter i Göteborg. Skicka din ansökan till vår volontärsamordnare Mie Sadio på telefonnummer 0701-70 68 69eller via e-post

Volontärarbete utomlands

Vi är över 30 000 personer som arbetar inom SOS Barnbyar över hela världen. All personal i våra barnbyar och i vår programverksamhet är lokalt anställda. Det är dels för att ge barnen kontinuitet, trygghet och säkerhet, men också ett sätt att skapa arbetstillfällen i de länder där vi är verksamma. Det innebär att vi tyvärr inte förmedlar kontakter för att arbeta som volontär utomlands.