Artikel

YES Center får ungdomar ut i arbetslivet

För ungdomar som Una*, 17 år från Bosnien och Hercegovina, är framtiden osäker. Landet har hög arbetslöshet och över 40% av unga vuxna är arbetslösa. Una bor i ett av våra ungdomsboenden och har på grund av den höga arbetslösheten gått kurser på vårt Youth Empowerment Services (YES) Center. Där har hon gått kurser i kommunikation och presentation, tidhållning, självmedvetenhet, självsäkerhet, CV-skrivande, IT och tyska.

”Förut fanns ingenting på mitt CV. Jag visste inte vad CV var. Nu är det fullt. Nu har jag något att säga på jobbintervjuer,” berättar Una.  

Sedan Una har gått kurser på YES Center har hon haft flera sommarjobb; på ett produktionsbolag, en bensinstation och ett hotell. Varje jobberfarenhet är ovärderlig och hon vill lära sig så mycket som möjligt av allt hon gör. Una arbetar även som volontär på en ungdomsorganisation som stöttar ungdomar och uppmuntrar dem att vara aktiva i samhället.

”Jag tycker om att volontärarbeta. Det gör mig glad att få möjligheten att hjälpa människor och höja deras röster. Även om jag inte får betalt, så får jag erfarenheten.”

För att bryta fattigdomsspiralen stöttar YES Center utsatta ungdomar mellan 15 och 29 år. Ungdomar som har växt upp i våra barnbyar, familjestärkandeprogram och i lokalsamhället. De får chans att utveckla sig och får de kunskaper och erfarenheter som behövs på arbetsmarknaden.

 

*Una heter egentligen något annat

Foto: Katerina Iievska

Taggar

Dela inlägget

Publicerad: 2019-03-01

Liknande

Artikel

SOS Barnbyar positiva till förslag att stärka barns rättigheter enligt barnkonventionen

SOS Barnbyar välkomnar förslagen i den statliga utredningen ”Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen”. Utredningen har tagit ett helhetsgrepp om hur väl barn och ungas rättigheter tillvaratas i Sverige och på vilket sätt de har möjlighet att göra sina röster hörda i beslut som påverkar deras liv.

Läs mer här

Artikel

Rop på hjälp från barnbyn i Rafah – brevet till utrikesministern

Barnen i vår barnby i Rafah, Gaza, är i akut fara efter uppgifter om attacker mot staden. Det finns ingen säker plats att fly till och trots hårt arbete har vi inte hittat ett säkert sätt för barnen att lämna Gaza.

Läs mer här

Artikel

Syrien: ett år efter jordbävningen

I den här intervjun ger Alaa AlKousa, ansvarig för katastrofinsatser på SOS Barnbyar i Syrien, en inblick i efterdyningarna av jordbävningen som drabbade norra Syrien och Turkiet för ett år sedan.

Läs mer här