Artikel

Astrid Lindgren Companys samarbete med SOS Barnbyar

”Genom vårt engagemang i SOS Barnbyar arbetar vi fortfarande i Astrid Lindgrens anda”

Johan Palmberg, Rights Manager på Astrid Lindgren Company.

Astrid Lindgren var mer än bara en framgångsrik barnboksförfattare – hon var också en förkämpe för barns rättigheter genom opinionsbildning. Astrid Lindgren tog barnens parti och ville att varje barn skulle få en trygg uppväxt. Astrid Lindgren Company samarbetar med SOS Barnbyar och därmed lever Astrid Lindgrens värderingar fortfarande kvar.

”Astrid Lindgren ansåg att det var väldigt viktigt att barn skulle få en trygg och rolig uppväxt, vilket går i linje med SOS Barnbyars arbete. Astrid Lindgrens syn på barn som individer som förtjänar att respekteras och borde få en bra uppväxt är samma syn som SOS Barnbyar har”, säger Johan Palmberg, Rights Manager på Astrid Lindgren Company.

Johan Palmberg är barnbarnsbarn till Astrid Lindgren och menar att samarbetet med SOS Barnbyar är en viktig del i förvaltningen av Astrid Lindgrens arv.

”Vi försöker i många frågor agera så som vi tror att Astrid hade gjort, och följa hennes exempel”.

Astrid Lindgren Companys samarbete med SOS Barnbyar

Förutom att Astrid Lindgren Company engagerar sig i SOS Barnbyar på grund av Astrids arbete för barns rättigheter, engagerar de sig också på grund av hennes generositet.

”Hon var en generös person. Den generositeten vill vi fortsätta med. Så förutom att engagera oss i viktiga frågor för att låta Astrid Lindgrens värderingar leva kvar försöker vi även föra hennes generositet vidare”.

Engagemanget i SOS Barnbyar började för 12 år sedan. Det var år 2007, året Astrid skulle ha fyllt 100 år.

”Då ville vi göra något. Vi visste att intresset för Astrid Lindgrens verk skulle öka under det här året, vilket skulle innebära en ökad försäljning. Vi ville ge de ökade intäkterna till ett bra ändamål. Vi bestämde oss för att engagera oss i SOS Barnbyar och var med och öppnade en barnby i Bouar, Centralafrikanska republiken”.

SOS Barnbyars utveckling

Under tiden Astrid Lindgren Company har samarbetat med SOS Barnbyar har organisationen utvecklats.

”Det har varit häftigt att se hur SOS Barnbyar förändrar sin modell utifrån behov. Man har gått från att ha ett stort fokus på barnbyar till att lägga mer kraft på familjestärkande program och andra lösningar för att hjälpa barn som riskerar att växa upp ensamma. Man anpassar programmen efter samhällets utveckling”, säger Johan Palmberg.

SOS Barnbyar har gått från att ha traditionella barnbyar till att integrera allt fler barnbyar.

”Jag har sett att SOS Barnbyars arbete har utvecklats under åren. Från att ha barnbyar som är mer traditionella har man börjat med att integrera barnbyarna. Jag tycker att det är en bra lösning, så att barnen blir mer integrerade i samhället”.

Vill ditt företag också vara med och göra skillnad för barn långsiktigt? Kontakta oss!

Lönsamheten av engagemanget

Genom att samarbeta med SOS Barnbyar lever inte bara Astrid Lindgrens värderingar kvar i företaget utan de är även viktiga för medarbetarna.

”Samarbetet med SOS Barnbyar skapar en extra stolthet att få arbeta på Astrid Lindgren Company. Man får vara med och göra skillnad i världen. Det känns som man arbetar i Astrid Lindgrens anda när man deltar i sådana här samarbeten”.

Samarbetet med SOS Barnbyar lyfts även i kontakt med affärspartners.

”Genom att lyfta vårt samarbete med SOS Barnbyar till våra affärspartners kan vi enklare få med dem på vissa större satsningar. Det är även bra för oss om vi har ett större gemensamt mål, därför försöker vi även få dem att vilja bidra till själva insamlingarna. Och det kan ju ske i varje steg av processen, alltså både hos förlaget och bokhandeln, och förhoppningsvis kan det också öka deras försäljning”, säger Johan.

Genom att lyfta samarbetet med SOS Barnbyar visar Astrid Lindgrens Company sin varumärkespositionering.

”Vårt samarbete med SOS Barnbyar visar att vi inte bara är ett rättighetsbolag som vill vinstexpandera utan ett företag som är grundat i Astrids värderingar”.

För Astrid Lindgren Company är det en självklarhet att bidra.

”Det känns som en självklarhet. Vi har hamnat i en position där vi har rättigheter som många vill ha, vilket gör företaget framgångsrikt. Då är det inte mer än rätt att man delar med sig. Vårt mål är inte att tjäna så mycket pengar som möjligt utan vi vill förvalta Astrids arv. Genom att bidra gör vi det på bästa sätt”.

Avslutningsvis uppmuntrar Johan Palmberg andra företag att bidra.

”Har man resurserna är det viktigt att dela med sig till de som inte har det. Läs på om organisationens arbete så kommer ni att märka att arbetet behövs”.

Vill ditt företag också bidra? Kontakta oss!

Dela inlägget

Publicerad: 2019-05-20

Liknande

Artikel

Söker finansiering: Flytande trädgårdar

Vi söker finansiärer till ett projekt i Bangladesh, som ska stötta hållbar livsmedelstrygghet för familjer i utsatthet i översvämningsutsatta områdena i Sylhet, Bangladesh. 

Läs mer här

Nyhet

Letar ditt företag pålitliga sommarjobbare?

I våra ungdomsprogram i Stockholm och Göteborg finns många engagerade unga, som vill ta nästa steg i livet. Vi stöttar unga som lämnar samhällsvård och saknar kontaktnät.

Läs mer här

Artikel

Söker finansiering: Vägen till skräddarsydd framgång

Som företag kan ni vara med och stötta familjer och barn i olika projekt runt om i världen. Vi söker finansiärer till ett projekt i Bangladesh, som ska stötta kvinnligt entreprenörskap. Så att de i sin tur, har möjlighet att försörja sina barn.

Läs mer här