1 av 10 barn lever i extrem utsatthet

Idag lever över 220 miljoner barn i världen under extremt utsatta förhållanden på grund av att de helt saknar, eller riskerar att förlora, den grundläggande omsorgen av en förälder. Det är ett av tio barn. Dessa barn glöms alltför ofta bort av myndigheter och blir osynliga för vuxenvärlden. Många löper stor risk att utsättas för övergrepp, utnyttjas som barnsoldater eller tvingas in i prostitution och trafficking.

SOS Barnbyar är en av världens största aktörer inom social omvårdnad av barn. Vi finns i närmre 140 länder världen över och samarbetar med myndigheter, organisationer och beslutsfattare för att lokalisera och hjälpa barn och familjer genom långsiktiga och individanpassade insatser.

Din gåva stöttar barn långsiktigt och bidrar till att fler barn får en trygg uppväxt.

Ge en gåva
Bli fadder