Två glada barn som springer. En flicka och en pojke.

Ge din gåva

Ge en gåva till barn som behöver den som mest

Genom att skänka pengar till de barn som har förlorat eller riskerar att förlora sina föräldrars omsorg, hjälper du de de mest utsatta barnen i världen. Stöd oss och vårt långsiktiga arbete genom att ge en gåva. Du väljer själv hur mycket du har möjlighet att ge – vi lovar att det gör skillnad.

Bidra via Swish

Stöd vårt arbete genom att Swisha en valfri summa.

1. Öppna Swish-appen i din telefon och klicka på Betala-knappen
2. I fältet Mottagare skriver du in SOS Barnbyars Swish-nummer:
Allmänt bidrag swishas till 900 22 96, du kan också ge en gåva direkt till vår katastroffond till 123 320 07 14.
3. Ange det belopp du vill bidra med och eventuellt meddelande.
4. Klicka på Swisha-knappen och signera med MobiltBankID.

Eller swisha direkt här!
Logga Swish

Köp gåvokort

Vill du ge bort en gåva i present går det självklart också bra. Då kan du köpa ett gåvokort i vår gåvoshop  Där kan du välja en gåva som bidrar till bland annat utbildning, familjestöd eller katastrofstöd.

Du kan få gåvokort antingen i tryckt format, direkt till mottagarens eller din egen brevlåda, eller digitalt som PDF att skriva ut.

Gå till gåvoshopen
Tre gåvobevis i kuvert.

PS. För att öronmärka din gåva till ett särskilt ändamål eller ge en extragåva till ditt fadderbarn eller barnby – använd plusgiro 900229-6 eller bankgiro 900-2031. 

Frågor & svar

Vilken organisation ska man skänka pengar till?

Det kan vara svårt att veta vilken organisation som är bäst att skänka pengar till. Det beror självklart på vilken fråga ditt hjärta slår lite extra för, men hur organisationerna tar hand om dina pengar och att det sker på ett ansvarsfullt sätt är också väldigt viktigt. Giva Sverige är en branschorganisation som arbetar för tryggt givande. De har över 150 medlemsorganisationer och SOS Barnbyar är en av dem.

Vi på SOS Barnbyar strävar alltid efter att hålla våra administrativa insamlingskostnader nere. Det är våra faddrars regelbundna givande som gör det långsiktiga arbetet möjligt och målet är att en så stor del som möjligt av de insamlade medlen ska gå till arbetet med barn som lever i utsatthet.

Under 2021 låg insamlings- och administrationskostnaderna på 16,4 procent och 76,1 procent kunde användas till organisationens livsviktiga och långsiktiga arbete runt om i världen. Om du vill läsa mer om vår ekonomi så kan du läsa den senaste årsredovisningen. Den hittar du här.

SOS Barnbyar Sverige är ansluten till den ideella föreningen Svensk insamlingskontroll, som regelbundet granskar verksamheten och garanterar att alla insamlade medel används på ett korrekt sätt. 90-kontot är vår garantistämpel. Det är en trygghet för dig som givare och en försäkring om att insamlings- och administrationskostnaderna aldrig överstiger 25 procent. SOS Barnbyar strävar alltid efter att hålla kostnaderna för dessa ändamål nere, och ligger årligen långt under den angivna gränsen.

Kan jag få skattereduktion för mina gåvor till SOS Barnbyar?

Ja, det kan du få.

Skattereduktionen innebär att du kan få tillbaka 25 procent av lämnat gåvobelopp via din deklaration, förutsatt att gåvorna uppfyller de villkor som gäller. Grundläggande är att varje enskild gåva är på minst 200 kr och att totalt gåvobelopp under ett kalenderår uppgår till minst 2 000 kr och max 12 000 kr (inkomstår 2032). Alla gåvor på minst 200 kronor till godkända organisationer räknas samman hos Skatteverket.

I praktiken innebär det att om du bidrar med totalt 2 000 kr under ett år så kan du få tillbaka 500 kr efter skattereduktionen.

För att läsa mer om skattereduktionen, samt vilka villkor som gäller, hänvisar vi till Skatteverkets webbplats.