Bli medlem i SOS Barnbyar

Vi behöver dig som medlem!

Apotea är partnerföretag med SOS Barnbyar och erbjuder därför alla sin anställda ett kostnadsfritt medlemskap i ett år, där du som anställd är med och tar ställning för barn och ungas rättigheter och samtidigt bidrar till att stärka vår röst i samhället. Som medlem har du möjlighet att vara med och påverka SOS Barnbyars arbete framåt och delta i de strategiska beslut som fattas vid årsmötet.

SOS Barnbyar är en ideell organisation som arbetar nationellt och internationellt med målet att ge fler barn möjligheten att växa upp under trygga förhållanden. Att bli medlem innebär ett tydligt ställningstagande för vår målsättning och våra värderingar om allas lika värde och medmänsklighet. Ju fler medlemmar vi får i SOS Barnbyar i Sverige desto starkare blir vi som organisation och medlemskapet innebär att du kan vara med och påverka arbetets utveckling. Du tar uttryckligen ställning för våra principer och värderingar – och bidrar med din röst i den demokratiska processen och vårt påverkansarbete.

Fyll i dina uppgifter 

Läs här om hur SOS Barnbyar behandlar dina personuppgifter.