siluetten av ett barn och en lärare som håller varandra i handen.

Vi värnar om din integritet

1.1 När du tillhandahåller dina personuppgifter till SOS Barnbyar är det viktigt för oss att du känner dig trygg och därför värnar vi om din personliga integritet. Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter med största respekt och i enlighet med gällande lagstiftning. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter i samband med ditt besök på vår webbplats, vid användande av de tjänster som erbjuds där och när du på något sätt ger en gåva till oss.

1.2 SOS Barnbyar med organisationsnummer 802405-7815 och adress Krukmakargatan 37A, 118 51, Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär att vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt.

1.3 Om du har frågor kring eller synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter som beskrivs i avsnitt 12 under fliken Dina rättigheter, är du välkommen att kontakta oss via e-post på [email protected], via telefon på 08-545 832 00 eller per post till Box 17 256, 104 62 Stockholm.

1.4 Med ”personuppgifter” avses alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som person. Du hittar mer information kring vilka personuppgifter vi behandlar om dig i avsnitt 2 under fliken Insamling av personuppgifter.

1.5 Med ”behandling av personuppgifter” avses en åtgärd eller en kombination av åtgärder som utförs med dina personuppgifter. Det kan till exempel röra sig om insamling, registrering, lagring, bearbetning, läsning, användning, utlämning, spridning, begränsning eller radering av personuppgifter. Du hittar mer information om vilken legal grund vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på i avsnitt 3 under fliken Behandling av personuppgifter.

1.6 På webbplatsen kan det förekomma länkar till webbplatser som inte ägs eller drivs av SOS Barnbyar. Vi ansvarar inte för den behandling av personuppgifter som sker på sådana externa webbplatser och hänvisar till den information och integritetspolicy som tillhandahålls på respektive webbplats.

Funderar du på säkerhet och integritet kring data? Det är viktigt för oss att du har förtroende att låta oss hantera och lagra data om dig, att du är medveten om att vi gör det på ett lagligt och pålitligt sätt och hur det går till.

Vi värnar alltid om din integritet och trygghet!