Förebyggande insatser för att stärka familjer

SOS Barnbyar arbetar brett och förebyggande för att barn som lever i utsatthet ska kunna stanna hos sina familjer.

Genom sociala center och familjestärkande program ger vi vårdnadshavare möjlighet att kunna finnas där för och ta hand om sina barn. Genom dessa program kan fler barn bo kvar hemma, samtidigt som de får vara friska, gå i skolan och äta sig mätta.

SOS Barnbyars familjestärkande program skräddarsys efter varje enskild familjs specifika situation och behov. Målet är alltid att familjen ska kunna hålla ihop, ta sig ur sin svåra situation och på sikt stå på egna ben.

Familjestärkande insatser

  • Vuxna och barn som varit med om trauman kan erbjudas psykologiskt stöd och hjälp av SOS Barnbyars socialarbetare. De får verktygen som behövs för att bearbeta svåra situationer och hoppet som behövs för att kunna blicka framåt och gå vidare tillsammans.
  • Vi erbjuder olika typer av stöd så att vårdnadshavare kan börja arbeta och försörja sin familj. Med utgång från förälderns förmåga eller önskemål kan verktyg, boskap, grödor el dyl köpas in för att starta en inkomstgenererande verksamhet.
  • Utbildning om barns rättigheter och behov som ger dem bättre förutsättningar att ta hand om barnen på ett bra sätt, och kurser i hushållsekonomi, om parrelationer, näringslära, hygien osv kan ingå i de familjestärkande insatserna.
  • Ett Mikrolån är en investering som ger människor möjlighet att bli självförsörjande. Det kan exempelvis användas för att köpa en bit mark och börja odla och sälja grönsaker i en liten affär eller på marknaden.
  • Hjälp att betala skolavgifter eller skoluniformer kan ibland vara det enda som saknas för att barnen i en familj ska få möjlighet gå i skolan. I många länder är såväl avgifter som uniformer kostsamma krav som alla föräldrar inte har råd med. I dessa fall är det små medel som gör den avgörande skillnaden för barnens framtid.
  • Rätt mediciner och sjukvård kan få en hel familj på fötter. SOS Barnbyar arbetar dels med att tillhandahålla sjukvård för familjer som lever i utsatthet, och dels med att utbilda både barn och vuxna i sanitetsfrågor som kan förhindra smitta och spridning av sjukdomar som går att förebygga.