Artikel

Gåvor eller samarbete, hur kan man som företag engagera sig?  

SOS Barnbyars Erika Svensson, expert på företagsengagemang, reflekterar över trender och hur man kan få så mycket som möjligt ur sitt engagemang.

Många företag väljer att engagera sig i ideella organisationer, ni är ju en av dem. Syftet är naturligtvis att stödja en positiv samhällsutveckling, visa sitt samhällsengagemang, stärka varumärket och engagera medarbetarna – ”att bidra till något gott”.

Sätten företag kan bidra till viktiga ändamål utvecklas ständigt. Många väljer att skänka en gåva vid speciella tillfällen, ofta julen, medan andra engagerar sig med medel, tid och resurser i ett strategiskt samarbete. Över tid kan man säga att företagens engagemang gått från gåvor, via sponsring till samarbeten, även om alla varianter fortfarande existerar. Men hur ska man tänka om sitt engagemang? Det är viktigt att företaget har en tydlig agenda speciellt vid ett större samarbete. Vad vill ni med ert engagemang?

Sedan måste man såklart fundera över den finansiella förmågan och vilket intresse ni som företag har, vilket ändamål vill ni engagera er i, vad ligger nära den egna verksamheten? Kanske finns inte möjligheten att stödja med stora belopp, men för oss, och säkert andra ideella organisationer är alla medel välkomna. Oavsett storlek och syfte med ert engagemang, tänk på att synliggöra och aktivera engagemanget, det vinner både ni och vi på. Några tips!

👉 Berätta internt för medarbetarna att ni stödjer en ideell organisation, och vad pengarna går till, oavsett storlek.

👉 Använd egna sociala medier kanaler för att berätta om engagemanget eller gåvan.

👉 Be om en föreläsning för medarbetare som ökar kunskapen och motivationen.

👉 Anordna ett företagsevent med målsättning att samla in pengar till SOS Barnbyar.​

👉 Starta egna insamlingar bland medarbetare, kunder och leverantörer.

👉 Gör det möjligt att donera genom löneavdrag eller bli fadder.​

👉 För extra effekt och engagemang – företaget matchar eller rundar upp!

👉 Produkter säljs till förmån för oss​, t ex xx kronor går till SOS Barnbyar.

👉 Gör det möjligt för kunderna att avrunda upp i kassan​, har du frågor om detta så kontakta oss.

👉 Genomför kampanjperioder där flera produkter eller x procent av försäljningen går till oss.

👉 Aktiviteter i butik eller online för att höja kunskap och engagemang bland kunder.

👉 Vill ni engagera er med kunskap och kompetens som kan bidra till våra ändamål, kontakta oss. Den mesta av vår verksamhet är i behov av finansiella medel men i vissa fall kan så kallade in-kind donationer vara av intresse.

 

Läs också Erikas tips på hur man som företag kan bidra till globala målen.

Taggar

Dela inlägget

Publicerad: 2021-03-29

Liknande

Artikel

SOS Barnbyar positiva till förslag att stärka barns rättigheter enligt barnkonventionen

SOS Barnbyar välkomnar förslagen i den statliga utredningen ”Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen”. Utredningen har tagit ett helhetsgrepp om hur väl barn och ungas rättigheter tillvaratas i Sverige och på vilket sätt de har möjlighet att göra sina röster hörda i beslut som påverkar deras liv.

Läs mer här

Artikel

Rop på hjälp från barnbyn i Rafah – brevet till utrikesministern

Barnen i vår barnby i Rafah, Gaza, är i akut fara efter uppgifter om attacker mot staden. Det finns ingen säker plats att fly till och trots hårt arbete har vi inte hittat ett säkert sätt för barnen att lämna Gaza.

Läs mer här

Artikel

Syrien: ett år efter jordbävningen

I den här intervjun ger Alaa AlKousa, ansvarig för katastrofinsatser på SOS Barnbyar i Syrien, en inblick i efterdyningarna av jordbävningen som drabbade norra Syrien och Turkiet för ett år sedan.

Läs mer här