Artikel

Gekås engagerar sina medarbetare

Gekås inledde sitt samarbete med oss 2009. De stödjer verksamhet i Indien och Bangladesh – och samarbetet med SOS Barnbyar är en viktig pusselbit i det hållbarhetsarbete företaget gör. 

Vi har träffat Roger och Pernilla som arbetar på Gekås och besökte vår verksamhet tidigare i år. På plats besökte de en barnby och ett familjestärkande program i ett område där fattigdomen är utbredd och familjer riskerar att splittras. 

”Nästan på varje ställe vi var på var det någon person som verkligen lämnade ett avtryck.”

Roger beskriver resan som intensiva dagar fyllda med intryck – där hans engagemang växte sig starkare än innan. 

Roger Pedersen
Roger Pedersen är butiksmedarbetare och hållbarhetsambassadör på Gekås

Roger imponerades av människorna de mötte, de hade ett leende på läpparna och viljestyrkan uppe, trots att många hade så lite. Extra speciellt tyckte han det var att se stoltheten hos kvinnorna i det familjestärkande programmet som hade fått yrkesutbildning och lärt sig sy för att kunna försörja sina familjer.

Som ambassadör informerar och engagerar Roger sina medarbetare kring samarbetet 

För att alla anställda på Gekås ska kunna ta del av resan kommer ambassadörerna hålla presentationer för hela företaget under deras årliga infoträff.

– Vi kommer visa bilder och berätta om vår resa och hur det går till på plats.

Roger tycker att det är viktigt att visa sina medarbetare nyttan och effekterna av samarbetet mellan Gekås och SOS Barnbyar. Han ser ett engagemang hos sina kollegor men vill som ambassadör vara med och öka det, och tror att ambassadörskap är ett bra sätt att visa medarbetarna vad företaget gör för att ge tillbaka.

Utöver att dela sina upplevelser från resan gör ambassadörerna fler aktiviteter för att engagera sina kollegor. Förra året arrangerade de en insamling på jobbet när katastrofen slog till i Mocambique.

– Företaget brukar försöka matcha det som personalen får ihop. Och det är något som är rätt bra egentligen, att företaget stöttar upp, för det ger ju ändå en liten morot till personalen när man vet att pengarna vi får ihop kan bli det dubbla, säger Roger.

Gekås stöd ger effekt

Roger tror på effekten av att med egna ögon se hur verkligheten ser ut – och vad företagets bidrag faktiskt genererar. På plats förstärktes alla intryck och han fick perspektiv på livet hemma.

Han vill verkligen rekommendera alla som har möjligheten att söka sådana här ambassadörskap via sin arbetsplats att göra det, och även för företag att engagera sig i denna typ av samarbeten.

– En resa som denna får en att förstå att vartenda litet medel som kommer in är välkommet och fyller på i det stora hela. Och vi har ju verkligen sett att det gör skillnad! Det ger effekt.

Innan resan hade Pernilla mycket funderingar om vad som väntade, hur hon skulle känna och reagera på plats. Hon förväntade sig känslomässiga dagar – men överraskades av den glädje och det hopp hon såg hos människorna på plats.

Pernilla Hedek
Pernilla Hedek är utbildningsansvarig på Gekås HR-avdelning

“I allt det här så finns det massor av hopp”

– Jag trodde kanske man skulle ser mer ledsamheter. Men de kändes så otroligt tacksamma alla som vi fick träffa, ödmjuka och stolta över det de har. Det tycker jag var jättehäftigt att se, säger Pernilla och fortsätter.

– Helheten i hela resan är ju att det är så härligt att se att de pengar som Gekås sponsrar med, att det företaget vi jobbar för, gör så pass stor skillnad. Och jag tänker så här: genom att arbeta på den här arbetsplatsen, som faktiskt är med och sponsrar, så är man med och bidrar. Det syntes så tydligt att pengarna kom till användning.

 

Tror på att engagera medarbetarna själva i samarbetet

Pernilla fortsätter och förklarar hur viktigt det är att dela med sig av arbetet och engagera medarbetarna så att de blir stolta över den skillnad de faktiskt gör.

– Det är viktigt att förmedla till medarbetarna vad vi gör, det handlar om yrkesstolthet och att alla medarbetare vet om vad vi bidrar till.

Som en del i arbetet med att sprida information och engagemang kring samarbetet till de anställda har Gekås utsett så kallade hållbarhetsambassadörer. Ambassadörskapet är något som medarbetarna själva får ansöka om, och just nu är de inne på sin tredje generation ambassadörer. Ambassadörerna får information om det hållbarhetsarbete som Gekås gör och jobbar sedan för att sprida det vidare till sina kollegor.

– Det är så lätt på framför allt stora företag att man har en envägskommunikation där företaget informerar arbetaren. Men jag tycker att informationen medarbetare emellan är så viktig. Det blir en helt annan grej att få höra av sina kollegor hur hållbarhetsarbetet ser ut och hur viktig hjälpen är.

Pernilla känner sig stolt över att arbeta på ett företag som engagerar sig för barn i utsatthet

– Man känner bara sådan tacksamhet. Speciellt efter att man har fått resa i väg och sett allt det goda SOS Barnbyar gör. All den hjälp barnen, familjerna och människorna där får. Det är så otroligt imponerande vilken skillnad det gör och man känner sådan tacksamhet och stolthet.

Vill ditt företag också vara med och bidra? Kontakta oss om ett samarbete.

Text: Isabell Sjöberg

Dela inlägget

Publicerad: 2020-05-08

Liknande

Artikel

Solpaneler som förändrar livet

I Moçambique lever över hälften av befolkningen utan elektricitet. Och vid 18-tiden blir det kolsvart. Två familjer som hittills levt utan elektricitet är Ezedias och Cacildas. De går SOS Barnbyars yrkesutbildning i montering av solpaneler och hoppas kunna bidra både till mer elektricitet i närsamhället, effektivisera sina företag inom sömnad och försörja sina familjer.

Läs mer här

Artikel

Klimatsmart odling leder till mindre fattigdom

Klimatförändringarna slår hårt mot de som lever i fattigdom i Moçambique. Skördarna, som hela familjer livnär sig på, misslyckas. Det leder till näringsbrist, svält och än mer fattigdom. För att stötta familjerna stöttar SOS Barnbyar jordbruksgrupper, där föräldrar lär sig att anpassa sin odling till klimatet och att odla på ett klimatsmart sätt. Fembarnsmamman Aissa är en av dem.

Läs mer här

Artikel

Så skyddar skolungdomar miljön

I Moçambique är det regn när det ska vara varmt. Och när det är varmt är det varmare än någonsin. Skördarna dör och gamla sätt att odla fungerar inte längre. Familjer lider av undernäring och svår fattigdom. I SOS Barnbyars ungdomsklubbar i landet får skolungdomar kunskap om hållbar odling, som både är bättre för klimatet och ger större skördar.

Läs mer här