Glappet

Om SOS Barnbyars arbete för unga som lämnar samhällsvård

Hej beslutsfattare och makthavare!

När vi fyller 18 år möts vi av ett hejdå – lycka till i ditt liv! Men vi från samhällsvård har inte förberetts för självständighet.

Det känns som att ingen bryr sig. Allt är upp till en själv. Det är jättesvårt att beskriva den känslan. Åren innan man fyller 18 år är fyllda av mycket oro. Det är svårt att koncentrera sig och lära sig saker under de viktiga åren i skolan. Tankarna handlar om frågor som: Hur ska jag klara mig själv? Var ska jag bo?

Rädslan att inte ha någonstans att bo efter en placering är stor. Därför tycker vi att det är viktigt att socialtjänsten ser till att vi unga som lämnar samhällsvård har någonstans att bo. Vi ska kunna känna oss trygga så att vi kan bygga vår framtid. Annars ligger fokus bara på: Var ska jag sova? I stället för att söka jobb, utbildning och bygga nätverk.

Vi vill att barn och unga i samhällsvård stärks redan under placeringen eftersom vi inte kommer bo där för alltid. Man ska få allt man behöver under tiden man är där och stärkas för att klara sig själv efter placeringen. Vi behöver lära oss hur samhället funkar. Ingen har visat eller lärt oss det. Om vi unga får stöd med denna kunskap innan det är dags att stå på egna ben kommer det att kännas lättare. Klivet ut till vuxenlivet blir då inte lika stort.

Många av oss som lämnar samhällsvård tar stora risker och riskerar att ta dåliga beslut för att vi inte får rätt stöd. Vi drömmer om en värld där vi med erfarenhet från samhällsvård också ska få känna oss fria. Fria att drömma. Därför vill vi att ni investerar här och nu, i stället för när problemen uppkommer senare.

Vi ber därför dig som är beslutsfattare eller makthavare att inför varje beslut prata med ungdomar. Fråga ungdomar med erfarenhet från samhällsvård om vad vi tycker, så att du med möjlighet att förändra får en bra bild av vilket stöd som behövs. Fråga oss vilket stöd vi hade önskat få under en placering. Lyssna på riktigt och ta till dig av våra åsikter!

Barn och unga är framtiden. Om ni inte stöttar oss – vad är framtiden då?

/SOS Barnbyars Ungdomsråd

Läs mer

SOS Barnbyar vill att:

  • Regeringen förtydligar ungas rätt till stöd efter avslutad samhällsvård i den nya socialtjänstlagen.
  • Socialtjänsten, omedelbart utan att invänta en ny socialtjänstlag, prioriterar de behov som unga som lämnar samhällsvård har och fattar beslut med utgångspunkt från de ungas bästa.
  • Regeringen utökar stödet till unga som lämnar samhällsvård till 25 års ålder i den nya socialtjänstlagen.
  • Regeringen genomför en satsning på eftervården av samhällsplacerade och träffar en överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner (SKR) i syfte att nå likvärdighet i eftervården av barn och unga i hela landet.
  • Socialstyrelsen får i uppdrag av regeringen att sprida goda exempel på lyckade arbetssätt och metoder för ungdomar som lämnar samhällsvård i syfte att få fler kommuner att erbjuda ett rättssäkert och likvärdigt stöd.
  • Civilsamhällets resurser tas i bruk av socialtjänst. Civilsamhället kan bidra med trygga och stabila vuxna som kompletterar det offentligas stöd, till exempel genom att agera oberoende ombud till placerade barn och unga.

På egna ben

På egna ben är SOS Barnbyars podcastserie som belyser hur unga som lämnat samhällsvård tvingas möta vuxenlivet på egen hand och hur samhället brister. Du får höra ett antal modiga unga berätta om sina erfarenheter av att tidigt i livet behöva stå på egna ben. Här hittar du avsnitten. 

Hur bra förälder är kommunen?

 

6 av 10 kommuner brister i stödet till samhällsvårdade unga i övergången till vuxenlivet. Det stöd som barn och unga kan räkna med är för slumpmässigt och beror i allt för hög grad på tur.

Läs kommunrapporten här

Läs även regeringens utredning om barn som lämnar samhällsvård.