Nyhet

Katastrofinsamling till Rohingya-barnen

Bara på ett par månader har hundratusentals människor tillhörande folkgruppen Rohingya tvingats fly från sina hem på grund av våld. De befinner sig nu under extremt svåra förhållanden i osäkra och överfyllda läger i Bangladesh. De flesta är kvinnor och barn och behoven är mycket stora då denna grupp i högre grad riskerar att utsättas för våld och övergrepp.

Många har flytt utan tillhörigheter och är i stort behov av mat, vatten, kläder och sjukvård. SOS Barnbyar har arbetat i Bangladesh sedan 1970-talet. Nu planerar vi att öppna fem barnvänliga platser där 300 flyktingbarn i åldern 3 – 8 år kan få en stund av lek och trygghet. Dessa barnvänliga platser kommer att spela en viktig roll för att barnen ska få hjälp att bearbeta sina trauman och känna sig säkra. För att förhindra undernäring kommer barn och ammande kvinnor få näringsriktig mat. Andra insatser omfattar hälsovård och utbildning.

Ditt stöd behövs – Swisha en gåva till 123 320 07 14. Tack!
Bidraget går till Katastroffonden så att vi snabbt kan göra akuta insatser där behovet är stort. Just nu går pengar till Rohingya-barnen och deras familjer.

Taggar

Dela inlägget

Publicerad: 2017-12-06

Liknande

Artikel

SOS Barnbyar invald som expert i Socialstyrelsens nya råd

SOS Barnbyar har valts ut som en, av totalt 17 experter från civilsamhället, till nytt råd för barn och unga.

Läs mer här

Artikel

SOS Barnbyar positiva till förslag att stärka barns rättigheter enligt barnkonventionen

SOS Barnbyar välkomnar förslagen i den statliga utredningen ”Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen”. Utredningen har tagit ett helhetsgrepp om hur väl barn och ungas rättigheter tillvaratas i Sverige och på vilket sätt de har möjlighet att göra sina röster hörda i beslut som påverkar deras liv.

Läs mer här

Artikel

Rop på hjälp från barnbyn i Rafah – brevet till utrikesministern

Barnen i vår barnby i Rafah, Gaza, är i akut fara efter uppgifter om attacker mot staden. Det finns ingen säker plats att fly till och trots hårt arbete har vi inte hittat ett säkert sätt för barnen att lämna Gaza.

Läs mer här