Artikel

Klimatsmart odling leder till mindre fattigdom

Klimatförändringarna slår hårt mot de som lever i fattigdom i Moçambique. Skördarna, som hela familjer livnär sig på, misslyckas. Det leder till näringsbrist, svält och än mer fattigdom. För att stötta familjerna stöttar SOS Barnbyar jordbruksgrupper, där föräldrar lär sig att anpassa sin odling till klimatet och att odla på ett klimatsmart sätt. Fembarnsmamman Aissa är en av dem.

– Jag gick med i gruppen för att hjälpa min familj. Jag ville få en inkomst och hjälpa mina barn, nu när min man är sjuk, säger hon.

Med hjälp av stödet från projektet räcker Aissas odling, inte bara till att mätta hennes familj, utan också till att sälja vidare. Det gör att hon kan betala sitt yngsta barns skolavgift och till och med försörja sina barnbarn. Men just nu finns ingen marknad att sälja grödorna på, utan kunderna behöver komma till odlingen för att handla.

– I nuläget säljer vi grödorna lokalt här. Vi funderar på att öppna en marknad, men vi planerar fortfarande kring hur. Vi jordbrukare måste gå samman för att ha ett land, så att olika jordbruk kan sälja sina produkter, säger Aissa.

Orlando försörjer sin familj med odlingen

Åttabarnspappan Orlando arbetar som byggkonstruktör och med jordbruksgruppen för att kunna försörja sina barn och föräldrar.

– Med inkomsten från projektet kan jag försörja min familj och betala skolavgifter för mina barn. Jag har även ansvar för att försörja mina föräldrar. De är gamla och behöver mitt stöd, säger han.

Stödet från SOS Barnbyar finansieras av Apotea och består av att sprida kunskap i hållbara odlingstekniker, bistå med bättre redskap, frön och löpande vidareutbildning för att jordbrukarna ska kunna stärka sig i hela värdekedjan, från sådd till försäljning av produkterna.

– Vi får stöd av SOS Barnbyar, vilket betyder mycket. Vi har höga levnadskostnader, så den inkomst vi får av detta arbete är grundläggande för oss. Därför är det viktigt att vi får en god skörd och att vi kan fortsätta vårt arbete här, säger Orlando.

 

Text och bild: Kristina Wärngård

 

Dela inlägget

Publicerad: 2024-06-05

Liknande

Artikel

Solpaneler som förändrar livet

I Moçambique lever över hälften av befolkningen utan elektricitet. Och vid 18-tiden blir det kolsvart. Två familjer som hittills levt utan elektricitet är Ezedias och Cacildas. De går SOS Barnbyars yrkesutbildning i montering av solpaneler och hoppas kunna bidra både till mer elektricitet i närsamhället, effektivisera sina företag inom sömnad och försörja sina familjer.

Läs mer här

Artikel

Så skyddar skolungdomar miljön

I Moçambique är det regn när det ska vara varmt. Och när det är varmt är det varmare än någonsin. Skördarna dör och gamla sätt att odla fungerar inte längre. Familjer lider av undernäring och svår fattigdom. I SOS Barnbyars ungdomsklubbar i landet får skolungdomar kunskap om hållbar odling, som både är bättre för klimatet och ger större skördar.

Läs mer här

Artikel

Klimatkrisen drabbar familjer i Brasilien och Kenya

Extremväder påverkar familjer från Brasilien till Kenya. De kraftiga regnen och översvämningarna i södra Brasilien, liksom i Östafrika, är färska exempel på hur klimatkrisen bidrar till extremt väder, tvingar familjer att fly från sina hem och förstör människors försörjningsmöjligheter.

Läs mer här