Jobba som stödperson i vårt ungdomsprogram

Stötta en ungdom på väg mot självständighet och självförsörjning

SOS Barnbyar bedriver ungdomsprogram i Stockholm och Göteborg för unga mellan 16-25 år som ska lämna placering i samhällsvård (HVB-hem, familjehem, institution, nätverkshem, stödboende eller motsvarande). Syftet med programmet är att stötta målgruppen i övergången från barn till vuxen med målet att öka förutsättningarna till självständighet och självförsörjning.

Vi vet att det kan vara svårt att stå på helt på egna ben och förväntas klara sig själv när samhällets omsorg upphör. Vi vet också att barn och unga som varit samhällsplacerade ofta löper en större risk för exempelvis hemlöshet, psykisk och fysisk ohälsa och att hamna i utanförskap. Ungefär hälften av unga i samhällsvård saknar gymnasieutbildning och en högre andel står långt ifrån arbetsmarknaden. Därför arbetar vi på SOS Barnbyar med att ge ett kostnadsfritt stöd till målgruppen.

Ungdomar som snart ska avsluta eller redan avslutat sin placering i samhällsvård kan vända sig till oss för att få stöd kring livsområden som:

 • Hälsa
 • Samhälle och Bostad
 • Nätverk och Sammanhang
 • Arbete och Studier

 

Varje ungdom som deltar i programmet får ett individuellt anpassat stöd för att nå sina egna mål och en stödperson som hjälper till, stöttar och vägleder.

Om uppdraget som stödperson

Som stödperson är du anställd på timme och ditt uppdrag innebär att stötta en ungdom genom individuella träffar. Tillsammans arbetar ni kring de olika livsområdena i syfte att öka den unges kunskap kring hur samhället fungerar vad gäller allt från hur man söker en bostad till hur man bokar en tid hos tandläkaren eller skriver ett CV. Du och din ungdom träffas på de tider och platser som passar er båda, vanligtvis efter skoltid/kontorstider, kvällar eller helger. Ni träffas ungefär en gång i veckan upp till 12 månader.

Inför uppdraget genomgår du en utbildning i SOS Barnbyars regi. Inom ramen för varje stödpersonsuppdrag ingår obligatorisk och avlönad handledning för samtliga stödpersoner hos SOS Barnbyar. Inför anställning kommer utdrag ur Polisens belastningsregister att begäras och referenstagning göras.

Vi söker dig som:

 • har utbildning inom socialt arbete eller är under utbildning, alternativt har inhämtat motsvarande kunskaper på annat sätt
 • har erfarenhet av arbete med barn och unga
 • har god kännedom om det svenska samhället och dess struktur
 • god förmåga att kunna uttrycka dig i tal och skrift på svenska
 • är minst 25 år eller äldre
 • är en lämplig, trygg och stabil vuxen utan egen pågående beroendeproblematik/missbruk av narkotika/alkohol eller annan olaglig verksamhet

 

Meriterande är erfarenhet av arbete med barn och unga i utsatta livssituationer, placerade barn och unga, målgruppen ensamkommande och arbete som kontaktperson inom kommunal, privat eller ideell sektor. Socionomexamen är meriterande liksom erfarenhet av arbete inom socialtjänsten. Meriterande är också om du behärskar något av följande språk; dari, tigrinja, somaliska eller arabiska.

 

Anställningsvillkor

Typ av anställning: Timanställning.

Du ingår i vår pool av stödpersoner och får en uppdragsförfrågan när matchning med ungdom sker och kan då tacka ja eller nej till uppdrag beroende på din tillgänglighet.

Tjänstgöringsgrad: Flexibel

Lön: Timersättning.

Ob-ersättning utgår inte för tjänstgöring obekväma arbetstider. Ersättning utgår inte för restid till och från uppdrag.

Ansökan: Vi tillämpar anonymiserade ansökningar

Mångfald är ett självklart och naturligt inslag i vår verksamhet och vår rekryteringsprocess genomsyras av det arbetet. Därav arbetar vi endast med anonymiserade ansökningar. I din ansökan ber vi dig inkludera CV men utan namn, kön, ålder och kontaktuppgifter (förutom mobilnummer).

 • Motiverar varför du är rätt för tjänsten (med max 7 meningar inkluderat i ditt CV).  
 • Märk din ansökan: Stödperson ungdomsprogrammet och ort (Stockholm eller Göteborg)
 • Ansökan mejlas till [email protected]

 

Din mailadress kommer inte vara tillgänglig i urvalsprocessen och din CV kommer endast att sparas under rekryteringsprocessen för att sedan raderas. Ansök gärna idag, intervjuer sker löpande.

 

Vill du veta mer om uppdraget?

Ungdomsprogrammet Stockholm
Kontakta Linnea De Leon, Samordnare, på +46 768 918 715 eller mejla Linnea.

Ungdomsprogrammet Göteborg
Kontakta Ulrika Alenius, Samordnare, på +46 734 054 631 eller mejla Ulrika.