SOS Barnbyar Logo Orange
Två barn som springer. En flicka och en pojke.

Låt er julgåva bidra till Barnsliga Rättigheter

Att få göra kullerbyttor tills man blir yr eller att få klara hela alfabetet. Det kan tyckas självklart –  men så ser inte verkligheten ut för alla barn.

Stå upp för och investera i de Barnsliga Rättigheterna i jul!

Kostnadsexempel på vad er gåva kan ge

Ett års utbildning

En gåva på 7 000 kr* kan räcka till ett barns utbildning i ett helt år. Exempel på kostnader kan vara skolavgifter, skoluniform och skolmaterial som böcker och pennor.

En trygg barndom

En gåva på 52 000 kr* kan täcka kostnader för en familj under ett år. Exempel på kostnader kan vara boende, mat, el, vatten, kläder och aktiviteter.

Det här får ni 

Er julgåva ger fler barn en trygg barndom. Bland annat stöttar ni familjer så att de kan hålla ihop, och ser till att barn som står helt ensamma får komma till en familj med trygga vuxna, möjlighet till utbildning och en plats att kalla hem.

Som tack får ni digitalt material att dela med medarbetare och kunder, så ni kan visa att ni är med oss och står upp för de Barnsliga Rättigheterna.

  • Sociala medier-paket
  • Rättighetsbevis som PDF
  • En rättighetsstämpel att använda t ex. som mejlsignatur eller på er hemsida
  • Animerat gåvobevis att dela vidare som julklapp

Ni som investerar över 50 000 kr får också möjlighet till…

  • En föreläsning från SOS Barnbyar
  • Synlighet med företagsnamn i en tackannons i DI i januari 2023
  • Vår bok 101 Barnsliga Rättigheter
  • Tryckt rättighetsbevis med ert företagsnamn

”På Apotea värnar vi om barns rättigheter och vi tycker att det är viktigt att alla barn får vara just barn, oavsett var i världen de växer upp. Att alla barn borde ha rätt att få växa upp i en trygg miljö där de får utrymme att vara barnsliga.”

– Pär Svärdson, VD Apotea

Pär Svärdsson

Frågor och funderingar?

För frågor kring julgåvor eller samarbeten är ni varmt välkomna att kontakta Caroline Kallenberg, Strategic Partnership Manager [email protected] eller 070 774 66 44.

Vid frågor om fakturering för julgåvor kontakta oss på [email protected] eller 08 545 832 04.

Läs om vad ett samarbete kan ge

Vad menar ni med Barnsliga Rättigheter?

Barnsliga Rättigheter är allt magiskt som kan hända när barns behov och rättigheter uppfylls, precis det barnkonventionen syftar till.

Först i en trygg kontext finns det plats för det barnsliga; att få springa snabbt och fritt eller skratta tills man får ont i magen. Vi vill att barn ska få vara just barn – och inte behöva ta vuxenansvar. Därför kan något så enkelt som att få slå en kullerbytta i gräset symbolisera en trygg uppväxt.

På vilket sätt är Barnsliga Rättigheter grundade i barnkonventionen?

Barnkonventionen är en grundläggande utgångspunkt för allt vårt arbete och utgör därmed en bas som vår verksamhet vilar på. När vi bedriver våra program beaktar vi alltid barnperspektivet (att vuxna säkrar barnets bästa), barnets perspektiv (att barnets eget perspektiv är med) och barnrättsperspektivet (att barnets rättigheter uppfylls). Alla de 101 Barnsliga Rättigheterna har koppling till någon av barnkonventionens 54 artiklar.

Till exempel…
… rätten att känna sig värdefull – barns rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad (artikel 12)
… rätten att ha en trygg plats att kalla hem – barn ska skyddas mot alla former av fysiskt och psykiskt våld (artikel 19)
… rätten att bli tröstad med en kram från någon man tycker om – barns rätt till social trygghet (artikel 26)
… rätten att klara hela alfabetet – barns rätt till utbildning (artikel 28)
… rätten att få springa snabbt och fritt – barns rätt till lek, vila och fritid (artikel 31)

Och det här är bara några exempel. I grund och botten handlar det alltså om att låta barn vara barn. Först då har de tillgång till det barnsliga, som blir som små kvitton på att rättigheterna i barnkonventionen uppfylls.

Vad finns det för regler för gåvor från företag?

Att låta en julgåva till en ideell verksamhet vara företagets julklapp till de anställda blir allt vanligare. Men vad finns det då för regler att förhålla sig till? Här kan du läsa ett utdrag från Skatteverkets hemsida:

”Under perioden 1 januari – 31 december 2021 gäller en tillfällig skattefrihet för gåvor som innebär att du inte förmånsbeskattas för gåvor från din arbetsgivare så länge gåvornas värde sammantaget inte överstiger 2 000 kr och att de inte lämnas i pengar. Reglerna träder i kraft 1 maj 2021 men gäller för hela året.”

Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Vilken effekt har en gåva?

Läs om effekterna av vårt arbete i vår senaste effektrapport. Den hittar du här.

*Vad har ni baserat ert kostnadsexempel på?

Kostnadsexemplet är baserat på verkliga kostnader från våra program i Bangladesh. Er julgåva riktas dit behovet är störst just nu i våra program runt om i världen.