Till dig som är fadder

Tack för att du är med oss i arbetet för att ge fler barn en trygg uppväxt. Inte bara idag och i morgon, utan i övermorgon, nästa månad – och så länge du är med oss. Och det fina är att 90% av de barn som växt upp i vår omsorg ger sina egna barn en trygg uppväxt. Ditt fadderskap påverkar alltså även framtida generationer.  

Här kan du läsa mer om ditt fadderskap