FN:s barnkonvention

Barn har rätt att växa upp i en familj

SOS Barnbyar är en barnrättsorganisation. Det innebär att vi alltid sätter barnets bästa och dess rättigheter främst. Vi strävar efter att förverkliga FN:s konvention om barns rättigheter i allt arbete vi gör. Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter. Den innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet för bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Sedan den 1 januari 2020 är Barnkonventionen lag i Sverige.

För oss på SOS Barnbyar är varje barn en egen individ och samhällsmedborgare med rättigheter redan idag, inte bara i framtiden. Vi ser inte barn som offer, utan som framtidens generation som alla har rätt att växa upp till trygga och stabila vuxna i en familj. Det är därför vi alltid ser till individens behov och hur vi kan stärka den i vårt arbete. Det handlar inte bara om att skapa grundläggande förutsättningar för varje barn, utan också att stå upp för dem och deras rättigheter. För inte ett enda barn ska behöva växa upp ensamt.