Bli fadder idag

Gör skillnad varje månad

Foto: Belal Khaled, AFP

Ge barn över hela världen möjlighet till en trygg uppväxt

Genom att bli SOS-fadder stöttar du barn som har förlorat eller riskerar att förlora sina föräldrars omsorg. Du ser till att de får den omsorg och skydd som de behöver – även i krig och katastrof.

Eftersom ditt stöd kommer regelbundet varje månad ger ditt bidrag oss möjlighet att finnas kvar så länge vi behövs. Det gör att vi kan planera långsiktiga insatser som ger barn en trygg grund att växa på, vilket ökar chanserna för att de i sin tur ska kunna ge sina framtida barn en trygg uppväxt.

Vi arbetar i närmare 140 länder och finns där så länge barnen behöver oss, både i humanitära kriser och långsiktigt genom hela barndomen.

Insatser du möjliggör som fadder:

  • Utbildning
  • Sjukvård
  • Psykosocialt stöd
  • Familjestöd
  • Mikrolån
  • Förebygga fattigdom och sjukdom 

Vill du hellre bli by- eller barnfadder? Klicka här

Så gör SOS Barnbyar

En familj med två barn och två vuxna.

Familjer stöttas så att de inte splittras

God omsorg för barn i en familj.

Barn som är ensamma får en familj och ett tryggt hem

Unga får stöd i övergången till vuxenlivet

Vi påverkar regeringar och beslutsfattare. Står upp för barns rättigheter.

Vi påverkar regeringar och beslutsfattare

Effekter av ditt fadderskap

98%

 av de barn som har vuxit upp i en SOS-familj och fått egna barn är idag trygga föräldrar som ger sina barn en trygg uppväxt.

95%

av barnen i SOS-familjestärkande program upplever att deras föräldrar har blivit aktivt involverade i deras liv.

Artikel

Stor skillnad mellan barnby och barnhem – här får du veta hur

Vad är skillnaden mellan en barnby och barnhem – egentligen? Vi förklarar.

Läs mer här

Artikel

"Barnen visste att när vi säger: 'Det är dags att gå!' då är det dags att gå."

Nyligen evakuerade vi 68 barn, samt 11 medarbetare och deras familjer, från barnbyn i Rafah, Gaza. I den här intervjun berättar Samy Ajjour, programchef för SOS Barnbyar i Rafah, om evakueringen och hur det går för barnen sedan de anlände i Betlehem.

Läs mer här

Artikel

Läxläsningen är det finaste

SOS-föräldrarna i en av våra barnbyar i Moçambique välkomnar oss med dans och sång när vi besöker dem. De arbetar med barn som levt i utsatthet, och deras trygghet och värme är precis vad barnen behöver.

Läs mer här

Artikel

Blev bortgift – nu bidrar hon till förändring

Med sina erfarenheter i ryggen och stöd från SOS Barnbyar är hon tillbaka i skolan och bidrar nu till att förändra situationen och bryta sociala stigman.

Läs mer här

Vanliga frågor 

Vad händer efter att jag anmält mig som fadder?

Efter att du har blivit fadder får du ett välkomstsms och ett välkomstmejl därefter får du löpande uppdateringar om vad som sker i våra program genom våra nyhetsbrev via mejl.

Har du valt att följa en barnby eller ett barn kommer du även att få ett välkomstbrev med mer information om ditt fadderskap. Därefter får du information direkt från barnbyn två gånger per år; under sommaren och runt jul.

Har du några frågor är du självklart varmt välkommen att kontakta oss på [email protected] eller 08-545 832 04.

 

 

Hur används mina pengar?

Tillsammans med dig ser vi till att familjer får hålla ihop genom att stärka föräldrar för att förhindra att de tvingas ge upp sina barn. Om det värsta redan har hänt ser vi till att barn får växa upp i trygghet i en av våra barnbyar.

Fadderbidrag som inte går till en specifik barnby används där behovet är som störst just nu och hjälper oss i vårt internationella arbete för en framtid där alla barn får växa upp i trygghet.

Om du valt att följa ett barn eller en barnby går merparten av fadderbidraget till barnbyn. Där används det bland annat till utgifter för kläder, skolgång, familjestärkande program och sjukvård samt som lön till barnbyföräldrar, läkare och psykologer. En del av fadderbidraget används även där det bäst behövs i SOS Barnbyars övriga internationella verksamhet. Det kan exempelvis handla om att täcka kostnader i andra barnbyar. Denna fördelning säkerställer finansieringen av hela vår verksamhet.

Hur länge varar mitt fadderskap?

Att vara fadder är ett frivilligt åtagande. Du väljer själv hur länge du vill vara fadder och kan när som helst avsluta ditt fadderskap genom att ta kontakt med oss.

Hur vet jag att pengarna kommer fram?

SOS Barnbyar har ett 90-konto vilket innebär att vi är kontrollerade och godkända av Svensk Insamlingskontroll. De har bestämt att maxgränsen för administrations- och insamlingskostnader för insamlingsorganisationer får ligga på högst 25 procent av de insamlade medlen. Vi granskas även årligen av oberoende revisorer som bland annat har till uppgift att kontrollera att vi följer god redovisningssed samt att vi har väl fungerande interna rutiner.

Under 2022 låg insamlings- och administrationskostnaderna på 19 procent och 80 procent kunde användas till organisationens livsviktiga och långsiktiga arbete runt om i världen. Om du vill läsa mer om vår ekonomi så kan du läsa den senaste årsredovisningen. Den hittar du här.

Var hittar jag mer information?

Vill du läsa mer om SOS Barnbyar kan du besöka följande sidor: