Artikel

Mjukisdjur utvecklar barns känsloliv

Tillsammans med Peppy Pals har vi genomfört ett pilotprojekt i Ukraina för att utveckla barns emotionella intelligens. Med hjälp av en språkfri app, kort som illustrerar känslor, mjukisdjur med olika känslokaraktärer och en manual för vuxna, stöttades barnen att bygga starka relationer, förstå sitt eget känsloliv, underlätta inlärning och att samarbeta med andra.

Tillsammans med Peppy Pals har SOS Barnbyar genomfört ett pilotprojekt i Ukraina för att utveckla barns emotionella intelligens.

Mer än 200 barn deltog i projektet, som pågick under ett halvår. Det genomfördes i våra barnbyar, fosterfamiljer och familjestärkande program på tre olika platser i landet. Syftet var att stärka barns emotionella intelligens; något som kan bidra positivt till förmågan att skapa starka relationer.

Utvärderingar visade förbättringar hos alla deltagande barn, på en eller flera av dimensionerna av känslomässig intelligens; det vill säga självmedvetenhet, självhantering, ansvarsfullt beslutsfattande, social kompetens och relationsfärdigheter.

Många av de vuxna som deltog i projektet uppger att det har varit användbart för dem i föräldraskapet att lära sig om emotionell intelligens och att få verktyg för att arbeta med utveckling och förbättring av detta tillsammans med sina barn.

Genom appen ser barn och föräldrar olika scenarier utspelas, där karaktärerna ställs inför olika situationer som triggar känslor och där historien får olika slut beroende på hur karaktärerna agerar. Antagandet är att innehållet i Peppy Pals historier uppmuntrar till konversation om känslor och att barn lär sig sociala färdigheter från karaktärerna.

Foto: SOS Barnbyar i Ukraina

Tillsammans med Peppy Pals har SOS Barnbyar genomfört ett pilotprojekt i Ukraina för att utveckla barns emotionella intelligens.

Om Peppy Pals

Att inspirera till snällhet och empati hos varje barn är Peppy Pals vision. Metoden är framtagen för att stärka positiva relationer, stödja god psykisk hälsa, underlätta lärande och förbättra förmågan att samarbeta med andra. Den består bland annat av en språkfri app, kort som illustrerar känslor, mjukisdjur med olika känslokaraktärer och en manual för föräldrar. Peppy Pals grundades 2013.

Taggar

Dela inlägget

Publicerad: 2022-01-20

Liknande

Artikel

Känslomässig trygghet är livsnödvändigt

Så här stöttar vi barnen som förlorat sina föräldrar i samband med jordbävningen i Marocko.

Läs mer här

Nyhet

Så mår barnen efter jordbävningen i Marocko

– Barnen var rädda när de kände skalven, men som tur är är barnbyn bra byggd och husen skadades inte. Barnen och ungdomarna, såväl som personal och fosterfamiljer är oskadade och i säkerhet, säger Samya El Mousti, SOS Barnbyar i Marocko.

Läs mer här

Artikel

En SOS-mammas dag

Malani är mamma till nio barn. Nio barn att väcka, nio koppar te att hälla upp, nio matlådor som ska förberedas och alla barn får en puss på kinden innan de går till skolan. Malani från Sri Lanka delar med sig av sin dag som SOS-mamma.

Läs mer här