Artikel

Mjukisdjur utvecklar barns känsloliv

Tillsammans med Peppy Pals har vi genomfört ett pilotprojekt i Ukraina för att utveckla barns emotionella intelligens. Med hjälp av en språkfri app, kort som illustrerar känslor, mjukisdjur med olika känslokaraktärer och en manual för vuxna, stöttades barnen att bygga starka relationer, förstå sitt eget känsloliv, underlätta inlärning och att samarbeta med andra.

Tillsammans med Peppy Pals har SOS Barnbyar genomfört ett pilotprojekt i Ukraina för att utveckla barns emotionella intelligens.

Mer än 200 barn deltog i projektet, som pågick under ett halvår. Det genomfördes i våra barnbyar, fosterfamiljer och familjestärkande program på tre olika platser i landet. Syftet var att stärka barns emotionella intelligens; något som kan bidra positivt till förmågan att skapa starka relationer.

Utvärderingar visade förbättringar hos alla deltagande barn, på en eller flera av dimensionerna av känslomässig intelligens; det vill säga självmedvetenhet, självhantering, ansvarsfullt beslutsfattande, social kompetens och relationsfärdigheter.

Många av de vuxna som deltog i projektet uppger att det har varit användbart för dem i föräldraskapet att lära sig om emotionell intelligens och att få verktyg för att arbeta med utveckling och förbättring av detta tillsammans med sina barn.

Genom appen ser barn och föräldrar olika scenarier utspelas, där karaktärerna ställs inför olika situationer som triggar känslor och där historien får olika slut beroende på hur karaktärerna agerar. Antagandet är att innehållet i Peppy Pals historier uppmuntrar till konversation om känslor och att barn lär sig sociala färdigheter från karaktärerna.

Foto: SOS Barnbyar i Ukraina

Tillsammans med Peppy Pals har SOS Barnbyar genomfört ett pilotprojekt i Ukraina för att utveckla barns emotionella intelligens.

Om Peppy Pals

Att inspirera till snällhet och empati hos varje barn är Peppy Pals vision. Metoden är framtagen för att stärka positiva relationer, stödja god psykisk hälsa, underlätta lärande och förbättra förmågan att samarbeta med andra. Den består bland annat av en språkfri app, kort som illustrerar känslor, mjukisdjur med olika känslokaraktärer och en manual för föräldrar. Peppy Pals grundades 2013.

Taggar

Dela inlägget

Publicerad: 2022-01-20

Liknande

Artikel

SOS Barnbyar positiva till förslag att stärka barns rättigheter enligt barnkonventionen

SOS Barnbyar välkomnar förslagen i den statliga utredningen ”Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen”. Utredningen har tagit ett helhetsgrepp om hur väl barn och ungas rättigheter tillvaratas i Sverige och på vilket sätt de har möjlighet att göra sina röster hörda i beslut som påverkar deras liv.

Läs mer här

Artikel

Rop på hjälp från barnbyn i Rafah – brevet till utrikesministern

Barnen i vår barnby i Rafah, Gaza, är i akut fara efter uppgifter om attacker mot staden. Det finns ingen säker plats att fly till och trots hårt arbete har vi inte hittat ett säkert sätt för barnen att lämna Gaza.

Läs mer här

Artikel

Syrien: ett år efter jordbävningen

I den här intervjun ger Alaa AlKousa, ansvarig för katastrofinsatser på SOS Barnbyar i Syrien, en inblick i efterdyningarna av jordbävningen som drabbade norra Syrien och Turkiet för ett år sedan.

Läs mer här