Artikel

Mjukisdjur utvecklar barns känsloliv

Tillsammans med Peppy Pals har vi genomfört ett pilotprojekt i Ukraina för att utveckla barns emotionella intelligens. Med hjälp av en språkfri app, kort som illustrerar känslor, mjukisdjur med olika känslokaraktärer och en manual för vuxna, stöttades barnen att bygga starka relationer, förstå sitt eget känsloliv, underlätta inlärning och att samarbeta med andra.

Tillsammans med Peppy Pals har SOS Barnbyar genomfört ett pilotprojekt i Ukraina för att utveckla barns emotionella intelligens.

Mer än 200 barn deltog i projektet, som pågick under ett halvår. Det genomfördes i våra barnbyar, fosterfamiljer och familjestärkande program på tre olika platser i landet. Syftet var att stärka barns emotionella intelligens; något som kan bidra positivt till förmågan att skapa starka relationer.

Utvärderingar visade förbättringar hos alla deltagande barn, på en eller flera av dimensionerna av känslomässig intelligens; det vill säga självmedvetenhet, självhantering, ansvarsfullt beslutsfattande, social kompetens och relationsfärdigheter.

Många av de vuxna som deltog i projektet uppger att det har varit användbart för dem i föräldraskapet att lära sig om emotionell intelligens och att få verktyg för att arbeta med utveckling och förbättring av detta tillsammans med sina barn.

Genom appen ser barn och föräldrar olika scenarier utspelas, där karaktärerna ställs inför olika situationer som triggar känslor och där historien får olika slut beroende på hur karaktärerna agerar. Antagandet är att innehållet i Peppy Pals historier uppmuntrar till konversation om känslor och att barn lär sig sociala färdigheter från karaktärerna.

Foto: SOS Barnbyar i Ukraina

Tillsammans med Peppy Pals har SOS Barnbyar genomfört ett pilotprojekt i Ukraina för att utveckla barns emotionella intelligens.

Om Peppy Pals

Att inspirera till snällhet och empati hos varje barn är Peppy Pals vision. Metoden är framtagen för att stärka positiva relationer, stödja god psykisk hälsa, underlätta lärande och förbättra förmågan att samarbeta med andra. Den består bland annat av en språkfri app, kort som illustrerar känslor, mjukisdjur med olika känslokaraktärer och en manual för föräldrar. Peppy Pals grundades 2013.

Taggar

Dela inlägget

Publicerad: 2022-01-20

Liknande

Artikel

Så mår barnen i Gaza efter evakueringen

I slutet av maj tvingades vi evakuera vår barnby i Rafah helt och flytta barnen och familjerna som sökte skydd där till tältläger i centrala Gaza. Situationen runt barnbyn var alldeles för farlig. Reem Alreqeb Reem, tf programchef i Gaza, var med under och efter evakueringen.

Läs mer här

Artikel

"Det kommer finnas något bättre"

Sedan oktober har Islam flytt fyra gånger inom Gaza med sin sjuka man och sina sju barn. De hittar ingen trygghet någonstans och det påverkar deras mentala hälsa. Nu bor de i SOS Barnbyars tältläger och får psykologiskt stöd.

Läs mer här

Artikel

Israa tvingades fly sitt barndomshem

När kriget bröt ut sökte Israa skydd i vår barnby i Rafah, där hon växte upp och känner sig trygg. Men i slutet av maj blev situationen runt barnbyn för farlig och hon evakuerades till SOS Barnbyars tältläger i Deir al Balah.

Läs mer här