Vart går mina pengar?

Med en gåva till SOS Barnbyar stöttar du de barn som behöver det allra mest – runt om i världen.

För att ditt bidrag ska göra störst nytta ser vi till att hålla våra kostnader för administration- och insamling så låga som möjligt, för att så mycket pengar som möjligt ska kunna användas till våra insatser. 

SOS Barnbyar har ett 90-konto vilket innebär att vi är kontrollerade och godkända av Svensk Insamlingskontroll. Maxgränsen för administrations- och insamlingskostnader för insamlingsorganisationer får som högst ligga på 25 procent av de insamlade medlen. Vi granskas även årligen av oberoende revisorer som bland annat har till uppgift att kontrollera att vi följer god redovisningssed samt att vi har väl fungerande interna rutiner.

Allt detta för att du ska känna dig säker på att din gåva når dit den bäst gör nytta.

Läs gärna mer om vår ekonomi i den senaste årsredovisningen.

Öronmärks min gåva?

Att öronmärka gåvor till specifika länder eller ändamål är dyrt. Det skapar extra administration och gör att mindre pengar når ut till våra program och verksamheter. Genom att samla in gåvor som inte är öronmärkta kan vi vara mer kostnadseffektiva och flexibla och fördela pengarna där behovet är störst just nu.

Så gör din gåva mest nytta för barnen

I våra annonser, utskick och övriga kommunikationskanaler ger vi exempel på vad pengarna kan gå till. Men, om inget annat anges* öronmärker vi inte din gåva till ett specifikt land eller projekt. 

Vi ser alltid till att din gåva används där behoven är stora just nu.  Både i humanitära katastrofinsatser och i våra långsiktiga program där vi stöttar barn, ungdomar och familjer som lever i utsatthet runt om i världen. Du kan lita på att våra kollegor som arbetar med ekonomi och våra program säkerställer att pengarna fördelas korrekt och till de insatser som gör stor skillnad för barn i utsatthet.

 

*Barn- och byfadderskap är fortsatt öronmärkt.