Flickorna såg sin mamma dö


Chaya och Sushma med sin SOS-mamma, Indira, och sin pappa, Nimis. Foto: Nina Ruud

När du förlorat allt du har inom loppet av några minuter, och dina barn säger att de såg sin mamma dö. Då kan det vara för krävande att vara pappa.

När jordbävningen drabbade Nepal 2015, lekte systrarna Chaya (6) och Sushma (10) på gatan där de bodde. Deras mamma var inomhus. När huset kollapsade träffades flickorna av tegel och trä men deras mamma, som var inne i huset, dog. ”Tjejerna såg sin mamma i huset innan det rasade – en fruktansvärd upplevelse”, berättar Nimis, flickornas pappa.

Det är väldigt svårt att överleva som ensamstående förälder i Nepal. Nimis försökte i tre månader att skapa en slags vardag, hitta tryggt skydd, ta hand om döttrarna och samtidigt arbeta för att kunna försörja familjen. Till slut insåg han att det inte gick. Flickorna fick inte den vård de behövde. ”Jag var tvungen att be SOS Barnbyar att hjälpa mig att ta hand om mina barn. Det var väldigt svårt, jag saknade dem varje dag”. Chaya och Sushma flyttade in med sin SOS-mamma Indira, samtidigt som de behöll en nära kontakt med sin pappa.

Ge en gåva idag

Idag bor flickorna med sin pappa igen. De hälsar ofta på i barnbyn och Chaya och Sushma är fortfarande nära sin SOS-mamma.

Föräldrar är de viktigaste människorna i ett barns liv, och de allra flesta barn vill hellre leva tillsammans med mamma och pappa. Men när krisen inträffar kan inte alltid föräldrarna ta hand om sina barn. Ett av SOS Barnbyars uppdrag runt om i världen är att ge barnomsorg och skydd under just krig och katastrofer. Därför arbetar SOS Barnbyar för att stärka familjer i kris så att de själva, på sikt, kan ge barnen god omsorg. En SOS-familj kan vara ett bra alternativ för barn som behöver ett säkert hem för en kortare eller längre period.

Nu kan du hjälpa fler barn som Chaya och Sushma, vars liv har slagits i spillror och vars trygghet har ryckts bort. Ge din gåva idag och ge fler barn en trygg uppväxt! Inte ett enda barn ska växa upp ensamt.