Artikel

SOS Barnbyar invald som expert i Socialstyrelsens nya råd

Ett tjugotal människor står på rad i en föreläsningssal
Här träffas rådet tidigare i år. Foto: Socialstyrelsen

Rådet för barn och unga är Socialstyrelsens nyinrättade organ som arbetar för att stärka myndighetens kunskap om barns och ungas situation, intressen och behov. Av ett 50-tal organisationer valdes SOS Barnbyar ut som en, av totalt 17 representanter från civilsamhället, med expertkunskap inom området barn och unga.

Samtliga organisationer arbetar aktivt för att främja barns och ungas rättigheter och goda uppväxtvillkor. De verkar på riksnivå, i lands- och glesbygd – främst kopplat till socioekonomisk utsatta områden. SOS Barnbyar är invald i rådet som expert på barn och unga placerade i samhällsvård med barnrättsjurist Linnea Baksås Martinsson som ordinarie ledamot och ersättare Hanna-Liisa Juntti.

Trygg kvinna i svart hår och kavaj och röda läppar
Linnea Baksås Martinsson, SOS Barnbyars barnrättsjurist och barnombud, har bl a erfarenhet av att arbeta som Child Protection Officer för UNICEF ESARO med placering i Kenya. Foto: Alva Ohlsson Jensfelt

– Det är en ära för oss att bli invalda i det nya rådet för barn och unga hos Socialstyrelsen. Vi ser fram emot att bidra med vår expertkunskap för att säkerställa att barn och unga i alla delar av landet, oavsett bakgrund och situation, ges möjlighet till en trygg och god uppväxtmiljö, säger Linnea Baksås Martinsson.

Rådet ska arbeta med att identifiera områden med anknytning till barns och ungas rättigheter och uppväxtvillkor där Socialstyrelsen har möjlighet att ta initiativ. Dessutom ge vägledning inför myndighetens övergripande och principiella beslut i barnrättsfrågor samt bidra med ett barnrättsperspektiv på Socialstyrelsens aktuella uppdrag.

– Genom vårt engagemang och expertis ser vi fram emot att arbeta tillsammans med andra organisationer och Socialstyrelsen för att stärka barns och ungas rättigheter och plats i samhället i stort.

Läs mer om Rådet för barn och unga här.

Dela inlägget

Publicerad: 2024-02-29

Liknande

Nyhet

Letar ditt företag pålitliga sommarjobbare?

I våra ungdomsprogram i Stockholm och Göteborg finns många engagerade unga, som vill ta nästa steg i livet. Vi stöttar unga som lämnar samhällsvård och saknar kontaktnät.

Läs mer här

Artikel

EU − Säkra framtiden för människor som flytt Ukraina!

Barn som flytt Ukraina behöver trygghet i EU även i framtiden. När EU:s massflyktsdirektiv löper ut om ett år riskerar barn och familjer att hamna utanför samhället.

Läs mer här

Artikel

SOS Barnbyar positiva till förslag att stärka barns rättigheter enligt barnkonventionen

SOS Barnbyar välkomnar förslagen i den statliga utredningen ”Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen”. Utredningen har tagit ett helhetsgrepp om hur väl barn och ungas rättigheter tillvaratas i Sverige och på vilket sätt de har möjlighet att göra sina röster hörda i beslut som påverkar deras liv.

Läs mer här