Artikel

SOS Barnbyar skapar en ännu bättre verksamhet

SOS Barnbyar har ett pågående arbete för att ytterligare förbättra skyddet av barn i våra verksamheter.

Vi har tagit fram en omfattande handlingsplan och nu har vi kommit en bra bit på väg. Vi har kommit framåt på alla våra 24 punkter och mer än 70 procent av våra mätpunkter går antingen enligt tidsplan eller är helt klara.

Så här ligger vi till just nu. 

Som en del av handlingsplanen har vi även tillsatt en oberoende kommission för att granska vad som legat bakom historiska brister och hur vi behöver agera framåt. En del i det arbetet är att se till att alla fall av tidigare brister kommer upp till ytan, så att vi kan ta ansvar och förbättras.

Här hittar ni rapporten.

Vi har nolltolerans mot brister och ser fram emot att ta ytterligare steg framåt för att skapa en ännu bättre verksamhet för barnen.

Dela inlägget

Publicerad: 2023-03-20

Liknande

Nyhet

Verksamhet utreds av SOS Children’s Villages International

SOS Barnbyar står upp för varje barns rätt till trygghet över hela världen. Vi arbetar särskilt för att stötta barn som riskerar att växa upp ensamma. Vår skyldighet är att skydda barn och försvara deras rättigheter - var som helst och när som helst.

Läs mer här

Nyhet

Skydd av barn på olika sidor av krig och konflikter

Att arbeta i komplexa humanitära nödsituationer är en stor utmaning. Dr Dereje Wordofa, ordförande för SOS Children’s Villages International, berättar om utmaningarna i arbetet i samband med konflikter och krig och om de humanitära principer som SOS Barnbyar följer i sitt arbete.

Läs mer här

Nyhet

Skydd av barn kan inte vänta

Med stor oro ser vi hur kriget i Ukraina gör barn till lätta offer för övergrepp, exploatering och trafficking. För att säkerställa att hjälpinsatser inte bidrar till ytterligare trauman och risker behöver vi ta utgångspunkt i tre grundläggande frågor som vi tagit fram tillsammans med World Childhood Foundation och Erikshjälpen.

Läs mer här