SOS Barnbyar Logo Orange

Artikel

SOS Barnbyar skapar en ännu bättre verksamhet

SOS Barnbyar har ett pågående arbete för att ytterligare förbättra skyddet av barn i våra verksamheter.

Vi har tagit fram en omfattande handlingsplan och nu har vi kommit en bra bit på väg. Vi har kommit framåt på alla våra 24 punkter och mer än 70 procent av våra mätpunkter går antingen enligt tidsplan eller är helt klara.

Så här ligger vi till just nu. 

Som en del av handlingsplanen har vi även tillsatt en oberoende kommission för att granska vad som legat bakom historiska brister och hur vi behöver agera framåt. En del i det arbetet är att se till att alla fall av tidigare brister kommer upp till ytan, så att vi kan ta ansvar och förbättras.

Här hittar ni rapporten.

Vi har nolltolerans mot brister och ser fram emot att ta ytterligare steg framåt för att skapa en ännu bättre verksamhet för barnen.

Dela inlägget

Publicerad: 2023-03-20

Liknande

Nyhet

Barns rätt till mental hälsa och utbildning i katastrofer

Den 7 juni deltog vi på lunchseminarium i riksdagen lett av Aylin Fazelian, riksdagsledamot (s), medlem av utbildningsutskottet. Inbjudna talare var Yasmine Sherif, Executive Director för FN:s fond för utbildning i katastrofområden (ECW/Education Cannot Wait), vår generalsekreterare Anna Ernestam och Peter Brune, generalsekreterare på War Child Sverige.

Läs mer här

Blogg

Sången alla unga borde få sjunga

Studentens lyckliga dar. För unga som vuxit upp i samhällsvård kan känslan vara en annan när de tvingas ut i vuxenlivet. Ta del av Anna Ernestams blogginlägg.

Läs mer här

Artikel

Sommartips från barnbyn

Sommartips från barnen i en av våra barnbyar i Laos.

Läs mer här