SOS Barnbyar Logo Orange
Nyhet

Verksamhet utreds av SOS Children’s Villages International

SOS Barnbyar står upp för varje barns rätt till trygghet över hela världen. Vi arbetar särskilt för att stötta barn som riskerar att växa upp ensamma. Vår skyldighet är att skydda barn och försvara deras rättigheter – var som helst och när som helst.

Nyligen har det dock visats sig att SOS Barnbyar Rysslands program har använts i politiska syften. Detta strider mot artikel 2 i SOS Barnbyars internationella stadgar, där det står att ”federationen är en icke-statlig, icke-politisk och icke-religiös organisation”.

På vår internationella webbplats kan du läsa mer om situationen.