Artikel

Sparlånegrupper förändrade situationen

Kvinna bland getter
Tack vare SOS Barnbyars sparlånegrupp föder hon nu upp getter.

Från att knappt ha kunnat ge sin son en måltid om dagen, har Atsossin idag flera inkomster, en självklar plats i samhället och ett tryggt liv. Vändpunkten kom med SOS Barnbyars sparlånegrupp.

Innan projektet startade var Atsossin beroende av gåvor från välvilliga grannar och sporadisk försäljning av frukt. Hon hade inte ens råd att ge sin då femårige son mat varje dag.

Men när hon gick med i SOS Barnbyars sparlånegrupp 2018 förändrades situationen. Det gjorde att hon hade råd till mat och kunde till och med lägga undan lite pengar varje månad. Besparingarna möjliggjorde att hon kunde investera i kryddor, som hon sedan sålde vidare. Trots att försäljningen gick dåligt periodvis kunde hon ändå fortsätta att spara. För att utöka sin försörjning investerade hon sedan i getter genom en annan sparlånegrupp. Tack vare att hon kunde föda upp getter och sälja vidare, hade hon snart råd att bygga ett tryggt och stabilt hem i tegel, med två rum och dusch. Där bor hon nu med sin son – långt bättre än det tidigare boendet som var nedslitet och osäkert.

För att fördela riskerna har hon nu även utökat sin inkomst och säljer dessutom ved och spannmål. Hon deltar i alla projektmöten som anordnas genom projektet i lokalsamhället – och hon är även med i en sparlånegrupp som tillverkar och säljer tvål.

Kvinna med huvudsjal ler
Inkomsten gör att hennes son kan gå i skolan.

Från den första blygsamma kryddinvesteringen – till hennes idag produktiva och diversifierade inkomst – kategoriseras hennes hushåll numera som ett som gjort ”mycket goda framsteg” enligt den senaste projektutvärderingen. Familjen kan äta tre ordentliga mål mat om dagen och hennes son utvecklas som han ska. Han gör fina framsteg i skolan och ska snart ta sin grundskoleexamen vid 11 års ålder.

– Jag är stolt över mig själv eftersom jag har lyckats övervinna svårigheter och har råd att försörja min son. Jag har fått en roll bland kvinnorna där vi bor och kan tala för mig själv. Det hade inte varit möjligt utan SOS Barnbyar.

Så här såg familjens stöd ut

  • Deltagande i olika sparlånegrupper, bland annat inom djuruppfödning inklusive kunskap hur de fungerar
  • Föräldrastöd i form av barnomsorg och matlagningskurser
  • Utbildning inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, skydd av barn och barns rättigheter
  • Skolpaket till sonen

 

Det här har stödet lett till

  • Självförsörjning genom inkomster från sparlånegrupper
  • Stärkt självkänsla och ledarskapsförmåga. Atsossin är med i det lokala kvinnoparlamentet som fattar beslut i lokalsamhället
  • Ökad kunskap om skydd av barn och barns rättigheter

 

Foto: SOS Barnbyar i Togo

Dela inlägget

Publicerad: 2023-08-15

Liknande

Artikel

Nyfiken av naturen

Möt Sonam från Indien. En kreativ tjej som gillar skolan, att leka – och odling!

Läs mer här

Artikel

Familjen fann hopp i en osäker ny verklighet

Valentynas familj bodde i Charkiv, Ukraina, före den fullskaliga invasionen i februari 2022. Den 2 mars tvingades Valentyna, som då var gravid, och hennes man och två barn att lämna sitt hem eftersom det var under ständig beskjutning.

Läs mer här

Artikel

Hon vill ge sina barnbarn en framtid

Mormor Daianas kärlek och beslutsamhet får både affärerna och människor att blomstra.

Läs mer här