Sparlånegrupper sätter fart på självförsörjningen

Ines och hennes dotter Betty bakar bullar.

Sparlånegrupper är en del av SOS Barnbyars familjestärkande program. Genom utbildning och ett mindre lån som startkapital kan familjer som lever i utsatthet få rätt verktyg och kunskap som gör att de kan bli självförsörjande, självständiga individer.

Sparlånegrupperna består av familjer i fattigdom som saknar utbildning och arbete. Deltagarna får lära sig grundläggande ekonomi och marknadsföring. Dessutom utbildas de inom ett visst område – till exempel kaninuppfödning, storskalig brödproduktion eller handarbete – som de kan bygga sin verksamhet runt. Med hjälp av ett mikrolån eller annat stöd kan de starta ett eget företag. Så snart pengarna börjar rulla in kan de betala tillbaka lånet och sätta igång ett eget sparande. På sikt kan de ta ett nytt lån för att investera vidare i verksamheten, så att den kan utökas ytterligare.

Exempel på hur en sparlånegrupp kan fungera:


1.
Deltagarna får en utbildning i att lära sig baka
bröd i större skala. Om de är analfabeter används
skyltar med fotografier som utbildningsmaterial.
Deltagarna får också lära sig grundläggande
ekonomi och marknadsföring.

 


2. De får varsitt lån för att starta upp sin verksamhet.
Ibland kan man även få mjölsäckar eller en ugn som
stöd vid uppstarten. Varje familj driver sitt eget företag
och säljer sina produkter på den lokala marknaden
eller till större distributörer. De kan jobba tillsammans
med andra familjer för att hjälpa varandra.

 


3. Pengarna börjar komma in. Nu kan familjerna ha
råd att skicka sina barn till skolan. Deltagarna kan
börja betala tillbaka på sitt lån och få ett nytt för att
kunna utvidga sin verksamhet. Familjerna kan till
exempel investera i en större ugn som gör det
möjligt att utöka produktionen ytterligare.

Bullförsäljningen förändrade liv

Ines, 44 år, och hennes familj gick med i SOS Barnbyars familjestärkande program år 2016. Sparlånegruppen, som är en del av det familjestärkande programmet, är en faktor som förändrat Ines och hennes familjs liv. Det började med att hon fick 50-kilos mjölsäckar för att komma igång med en mer omfattande bullproduktion. Idag säljer Ines och hennes man ofta mellan 300–400 bullar om dagen och hon behöver inte längre köpa mjöl på kredit.

– Jag klarar även av att spara lite pengar. Målet är att köpa en elektrisk ugn. Så småningom får vi kanske råd att köpa ett större hus, säger Ines optimistiskt.

SOS Barnbyar ska nu ge paret ekonomisk vägledning i hur de kan utöka verksamheten och kanske starta ett eget bageri. Tanken är att se till så att familjen tryggt kan stå på egna ben, så att de så småningom kan lämna programmet.  

Läs mer om Ines väg mot självförsörjning.