Artikel

Till EU: Därför är det viktigt att unga deltar i beslut

Zack och Aden från vårt ungdomsråd i Sverige, talade nyligen på en EU-konferens i Stockholm om vikten av barn och ungas delaktighet. På så sätt kan vi skapa mer inkluderande samhällen.

Två ungdomar står på en scen och presenterar
Foto: SOS Barnbyar Arkiv

Så här sa de:

– Det är viktigt att barn och ungdomar deltar i samhället. Att de blir hörda och kan dela med sig av sina idéer och åsikter. Samhället måste vara mer anpassat till de yngre generationerna. Barn och ungdomar är också människor. När vi deltar blir vi mer motiverade och intresserade. Känslan av att vara en del av beslutsprocesser och kanske till och med vara orsaken till ett beslut är stärkande, sa Aden.

– Om barn och unga får möjlighet att uttrycka sina behov och idéer och tas på allvar skulle många av de svåra saker som sker i dag inte hända. Vi känner att många politiker idag lever i en annan värld. Jag vill inte vara respektlös – jag tror bara att alla behöver en knuff ibland för att komma ut ur sina bekvämlighetszoner. Kom till oss, lyssna på oss. Låt oss hjälpa er att skapa ett mer inkluderande samhälle, sa Zack.

Så blir EU:s barngaranti framgångsrik

Vi arbetar hårt för att stärka barn och ungas delaktighet. Hos SOS Barnbyar Sverige är ungdomar till exempel inkluderade i både påverkansarbete och har ett ungdomsråd. Internationella SOS Barnbyar är också med och inrättar EU:s första plattform för barns delaktighet.

2021 lanserades den europeiska barngarantin för att bekämpa barnfattigdom och socialt utanförskap i EU. Den syftar till att säkerställa tillgång till grundläggande tjänster, som utbildning, omsorg, hälsovård, näring och boende för barn som riskerar att drabbas av fattigdom eller socialt utanförskap.

Zack och Aden var med på konferensen för att påminna EU:s medlemsstater och europeiska kommissionen om att barn och ungas delaktighet är av största vikt om barngarantin ska bli framgångsrik.

Dela inlägget

Publicerad: 2023-05-11

Liknande

Nyhet

Letar ditt företag pålitliga sommarjobbare?

I våra ungdomsprogram i Stockholm och Göteborg finns många engagerade unga, som vill ta nästa steg i livet. Vi stöttar unga som lämnar samhällsvård och saknar kontaktnät.

Läs mer här

Artikel

EU − Säkra framtiden för människor som flytt Ukraina!

Barn som flytt Ukraina behöver trygghet i EU även i framtiden. När EU:s massflyktsdirektiv löper ut om ett år riskerar barn och familjer att hamna utanför samhället.

Läs mer här

Artikel

SOS Barnbyar invald som expert i Socialstyrelsens nya råd

SOS Barnbyar har valts ut som en, av totalt 17 experter från civilsamhället, till nytt råd för barn och unga.

Läs mer här