Vad 1 krona om dagen har betytt för Ukrainas barn

Ett år av krig

SOS Barnbyar har funnits på plats i Ukraina sedan 2003. Vi finns där nu med akuta krisinsatser och även efter kriget, när barnen ska lära sig att hantera sina trauman, komma ifatt i skolan och trots kriget kunna fortsätta sina liv.

Här summerar vi några av våra insatser i Ukraina och närliggande länder under året som har gått.

Februari 2022

Redan samma vecka som Rysslands invasion flyttas de flesta barn och fosterfamiljer i SOS Barnbyars program till västra delen av Ukraina. Flera av dem evakueras därefter till grannländerna.

Mars 2022

Personalen skalar upp arbetet och psykosocialt stödteam engageras. Totalt förmedlas över 200 stödsamtal, även i bombskydd och på evakueringståg. Dessutom sätts fokus på att säkra liv, ge barn och familjer en trygg plats, tak över huvudet och kontantstöd för att täcka akuta kostnader.

April 2022

Flera gruppaktiviteter och individuell rådgivning genomförs med fokus på att övervinna krigstrauman för de flyktingar som fortfarande befinner sig i landet. Dessa insatser görs på totalt fem platser i Ukraina. Nästan 7 000 personer har vid det här laget fått någon form av stöd.

Maj 2022

32 500 människor i Ukraina har nu fått direkt eller indirekt stöd och fler än 2 000 ukrainare stöttas i grannländer. Det kan vara allt från tillfälliga transitboenden, mat, hygienartiklar mm till ersättning för kostnader för egen evakuering och akut psykosocialt stöd.

Juni 2022

SOS Barnbyar anordnar endagsläger för att stötta barn och unga i deras trauma och för att ge dem annat att tänka på och värdefull återhämtning för barnen och deras föräldrar. Parallellt pågår ett påverkansarbete med fokus på vikten av barns behov av att växa upp i en familjeliknande miljö – i stället för institution.

Juli 2022

Efter att den ryska armén ockuperade nästan hela Luhansk-regionen avbröts all verksamhet där. Personal därifrån omlokaliseras till säkrare platser. Ett center för akut familjestöd etablerades. Två veckors sommarläger med psykologisk rehabilitering anordnas för barn i Ukraina. 65 000 människor har hittills fått hjälp.

Augusti 2022

Vi har nu nått över 100 000 människor, direkt eller indirekt. Arbetet fortsätter med att stötta barn och deras familjer med flytt till andra länder, nödinsatser, psykosocialt stöd till barn som är svårt traumatiserade av kriget, stöd genom sociala center och kontantstöd. Påverkansarbetet fortsätter också, bland annat för att förhindra att fosterfamiljer splittras när de evakuerats till andra länder.

September 2022

Genom nära samverkan med andra lokala partners distribuerar vi bland annat nödhjälpspaket, mat och hygienartiklar. För att möjliggöra utbildning delar vi ut material så att barnen på flykt kan fortsätta sin skolgång och upprättar barnvänliga platser med tillgång till internet så att de ska kunna göra sina läxor. Vi har även personal på plats som stöttar barnen att komma ikapp i undervisningen.

Oktober 2022

Nu påbörjas förberedelserna för vintern. Många städer står utan el och infrastruktur – och kylan blir alltmer påtaglig. Sex sociala center arbetar i västra och centrala Ukraina och fokuserar framför allt på akut humanitärt stöd, kontantstöd och grupp- och individuellt psykosocialt stöd. Ett höstläger för barn anordnas i oktober.

November 2022

Närmare 240 000 har nu nåtts totalt – 23 000 nya deltagare bara i november. Familjer rustas för vintern och en särskild gruppaktivitet på två veckor anordnas för att få barnen att må bättre.

December 2022

Vi samverkar nu med 14 lokala icke-statliga samarbetspartners på plats i olika regioner i Ukraina. Samarbeten som har stor betydelse för de humanitära insatserna. Långsiktigt stöd till barn som skadats i kriget som bland annat omfattar medicinsk hjälp och rehabilitering och hänvisning till var de kan få mer stöd. Fler än 17 000 människor har nu fått psykosocialt stöd.

Januari 2023

På ett år har verksamheten utökats från två regioner till 15 regioner över landet, tack vare samarbete med lokala partnerorganisation och egna sociala center. Totalt har 270 000 barn och familjer fått stöd sedan kriget startade.

Februari 2023

Tack vare era bidrag under 2022 kunde vi genomföra avgörande insatser för Ukrainas barn. Men behovet är fortfarande stort.

Swisha din gåva
Ge en företagsgåva