Så stöttar vi unga i Sverige

Dags att stå på egna ben?

Att lämna barndomen och ta steget över till ett självständigt vuxenliv är en kritisk period i alla ungas liv. För de som separerats från sina familjer och vuxit upp i samhällets omsorg är utmaningarna särskilt stora. Dessa ungdomar saknar ofta trygga och engagerade vuxna som finns kvar över tid och som kan vara till stöd både inför, under och efter övergången till vuxenlivet.

Därför driver SOS Barnbyar ungdomsprogrammet På egna ben i Stockholm, Göteborg och Linköping för att stödja ungdomar mellan 16-25 år som är på väg att lämna, eller har lämnat, samhällsvården.

Med vårt stöd kan de växa upp till självständiga och självförsörjande vuxna, som i sin tur påverkar, stärker och tar hand om sin omgivning.

Har du frågar eller vill du veta mer?

Hör av dig till oss som jobbar med ungdomsprogrammet.

Kontakta oss

Anmäl dig till programmet 

Programmets mål

Programmet ska öka förutsättningarna för unga som lämnar samhällsvård att uppnå självständighet och självförsörjning. Detta uppnås genom att erbjuda stöd inom fyra livsområden:

  • Hälsa
  • Nätverk och sammanhang
  • Samhälle och bostad
  • Studier och arbete

 

Verksamhetens främsta uppgift är att stötta målgruppen mot ett självständigt liv och egen makt där de har en stark anknytning och inkludering i samhället.

För att uppnå ett självständigt liv och egenmakt, kapacitetsstärker vi och stöttar individerna mot egen försörjning genom följande: Vi ger dem verktyg som leder till eget och långsiktigt boende. Vi ger dem verktyg som leder till studier, arbete eller entreprenörskap. Vi ger dem stöttning mot en tydlig och begriplig samhällsorientering. Vi skapar en tydlig grund för att de ska få god kännedom om det svenska hälsosystemet samt hälsoinsatserna som samhället erbjuder. Vi syftar också till att hjälpa dem att skaffa sig ett tryggt och stabilt socialt nätverk och ett meningsfullt fritidsliv.

Ungdomsprogrammet ersätter inte skolan, socialtjänsten eller liknande insatser du kanske deltar i, utan verksamheten är ett extra stöd för dig som vill. Det ger dig bättre möjligheter att lyckas ta dig ut i livet på ett självständigt sätt. Deltagandet är helt frivilligt och kostar ingenting.

Hur går det till?

Programmet bygger på individuella träffar mellan ungdomar och timanställda stödpersoner eller heltidsanställda mentorer. Grundstrukturen är att stödet genomförs under 12 månader, där varje träff är ca 2 timmar per vecka och är tydlig fokuserat på ett område som ungdomen behöver stöd inom. Hur länge och ofta stödet pågår och om ungdomen matchas med en stödperson eller mentor anpassas till ungdomens individuella önskemål och behov. Ungdomen sätter tillsammans med oss upp mål och aktiviteter för vad de vill uppnå med stöd av ungdomsprogrammet.

Ungdomarna kan även delta i regelbundna tematiska gruppaktiviteter, så som studiebesök, workshops, inspirationsföreläsningar och utbildningar, med möjlighet till nätverkande och utveckling.

Ungdomar kan söka sig till programmet på egen hand eller med stöd av viktig vuxen som tipsar om programmet. Vi har även ett samarbete med socialtjänsten för att nå till målgruppen. Verksamheten är frivillig och kostnadsfri att delta i.

 

Kvalitet och uppföljning

För att uppnå ett självständigt liv och egenmakt, kapacitetsstärker och stöttar vi ungdomarna utifrån ett holistiskt perspektiv med varierande insatser inom ramen för våra fyra livsområden.

Vi stället höga krav på våra stödpersoner och mentorer för att kunna säkerställa kvalité. Våra anställda är i olika åldrar med olika bakgrund. Alla har relevant erfarenhet och engagemang för arbetet med unga som lämnar samhällsvård. Stödpersonerna och mentorerna utbildas och handleds regelbundet under sin anställning. Ett pedagogiskt och strukturerat material tillhandahålls som utgångspunkt för arbetet.

Ungdomens utveckling följs noggrant och löpande avstämningar och uppföljningar sker både med ungdomarna, stödpersonerna och mentorerna.

”Jag har fått så mycket hjälp av er. Tack vare er är jag där jag är idag. Jag har jobb, mår bättre, har koll på min ekonomi och en massa andra saker. Jag har lärt mig så mycket om hur jag ska hantera livet. Till er kan man vända sig för att förändra sitt liv.”

– Tidigare deltagare i vårt ungdomsprogram

Vill du jobba som stödperson?

Som stödperson finns du där för ungdomar och stöttar dem i övergången till ett självständigt och självförsörjande vuxenliv.

Vill du stötta vårt arbete i Sverige genom ditt företag? Läs mer om partnerskap här.

Till intresseanmälan

I ungdomsprogrammet i Göteborg testar vi nu metoderna Supported Employment och PM+ med stöd av Europeiska socialfonden (ESF). Projektet pågår mellan 2023-2025 med målet att stärka ungdomarnas ställning på arbetsmarknaden.

EU flagga och texten "Medfinansieras av Europeiska unionen".

Nyhet

Almedalen 2023: Barnbyar i Sverige?

Vilket glapp ska civilsamhället fylla för unga och barn om välfärdssamhället abdikerar? Det diskuterades under ett seminarium vi arrangerade i Almedalen

Läs mer här

Nyhet

Almedalen 2023: Varför struntar samhället i unga som lämnar samhällsvård?

SOS Barnbyar vill uppmana kommuner att göra mer utifrån den befintliga lagstiftningen och vill även på lång sikt se en förändring i socialtjänstlagstiftningen.

Läs mer här

Artikel

”Programmet är vägen – men du behöver också välja att ta den”

Programmet blev ett viktigt stöd i ett kritiskt läge när han precis flyttat till eget boende och stod helt ensam. Han var en av de unga som precis lämnat samhällsvård och saknade en trygg vuxen som kunde förklara hur allt i samhället hängde ihop. Det var hans handläggare på socialtjänsten som tipsade om SOS Barnbyars &hellip; <a href="https://sos-barnbyar.se/vart-arbete-i-sverige/ungdomsprogram/">Continued</a>

Läs mer här

Nyhet

6 av 10 kommuner brister i stödet till omhändertagna ungdomar

SOS Barnbyars granskning visar att 6 av 10 kommuner inte ger tillräckligt bra stöd i till ungdomar som lämnar samhällsvård i övergångsfasen till vuxenlivet.

Läs mer här