SOS Barnbyar Logo Orange

Ungdomsprogram
i Stockholm och Göteborg

Att lämna barndomen och ta steget över till ett självständigt vuxenliv är en kritisk period i alla ungas liv. För de som separerats från sina familjer och vuxit upp i samhällets omsorg är utmaningarna särskilt stora. Dessa ungdomar saknar ofta trygga och engagerade vuxna som finns kvar över tid och som kan vara till stöd både inför, under och efter övergången till vuxenlivet.

Därför driver SOS Barnbyar ungdomsprogram i Stockholms län och Västra Götalands län för att stödja ungdomar som är på väg att lämna, eller nyligen har lämnat, samhällsvården.

Med vårt stöd kan de växa upp till självständiga och självförsörjande vuxna, som i sin tur påverkar, stärker och tar hand om sin omgivning.

Anmäl dig till ungdomsprogrammet 

Programmets mål

Programmet ska öka förutsättningarna för unga som lämnar samhällsvård att uppnå självständighet och självförsörjning. Detta uppnås genom att erbjuda stöd inom fyra livsområden:

  • Hälsa
  • Nätverk och sammanhang
  • Samhälle och bostad
  • Studier och arbete

 

Verksamhetens främsta uppgift är att stötta målgruppen mot ett självständigt liv och egen makt där de har en stark anknytning och inkludering i samhället.

För att uppnå ett självständigt liv och egenmakt, kapacitetsstärker vi och stöttar individerna mot egen försörjning genom följande: Vi ger dem verktyg som leder till eget och långsiktigt boende. Vi ger dem verktyg som leder till studier, arbete eller entreprenörskap. Vi ger dem stöttning mot en tydlig och begriplig samhällsorientering. Vi skapar en tydlig grund för att de ska få god kännedom om det svenska hälsosystemet samt hälsoinsatserna som samhället erbjuder. Vi syftar också till att hjälpa dem att skaffa sig ett tryggt och stabilt socialt nätverk och ett meningsfullt fritidsliv.

Ungdomsprogrammet ersätter inte skolan, socialtjänsten eller liknande insatser du kanske deltar i, utan verksamheten är ett extra stöd för dig som vill. Det ger dig bättre möjligheter att lyckas ta dig ut i livet på ett självständigt sätt. Deltagandet är helt frivilligt och kostar ingenting.

Hur går det till?

Programmet bygger på individuella träffar mellan ungdomar och timanställda stödpersoner eller heltidsanställda mentorer. Grundstrukturen är att stödet genomförs under 12 månader, där varje träff är ca 2 timmar per vecka och är tydlig fokuserat på ett område som ungdomen behöver stöd inom. Hur länge och ofta stödet pågår och om ungdomen matchas med en stödperson eller mentor anpassas till ungdomens individuella önskemål och behov. Ungdomen sätter tillsammans med oss upp mål och aktiviteter för vad de vill uppnå med stöd av ungdomsprogrammet.

Ungdomarna kan även delta i regelbundna tematiska gruppaktiviteter, så som studiebesök, workshops, inspirationsföreläsningar och utbildningar, med möjlighet till nätverkande och utveckling.

Ungdomar kan söka sig till programmet på egen hand eller med stöd av viktig vuxen som tipsar om programmet. Vi har även ett samarbete med socialtjänsten för att nå till målgruppen.

Verksamheten är frivillig och kostnadsfri att delta i.

 

Kvalitet och uppföljning

För att uppnå ett självständigt liv och egenmakt, kapacitetsstärker och stöttar vi ungdomarna utifrån ett holistiskt perspektiv med varierande insatser inom ramen för våra fyra livsområden.

Vi stället höga krav på våra stödpersoner och mentorer för att kunna säkerställa kvalité. Våra anställda är i olika åldrar med olika bakgrund. Alla har relevant erfarenhet och engagemang för arbetet med unga som lämnar samhällsvård. Stödpersonerna och mentorerna utbildas och handleds regelbundet under sin anställning. Ett pedagogiskt och strukturerat material tillhandahålls som utgångspunkt för arbetet.

Ungdomens utveckling följs noggrant och löpande avstämningar och uppföljningar sker både med ungdomarna, stödpersonerna och mentorerna.

Jobba som stödperson?

Vill du finnas där för ungdomar och stödja dem i övergången till ett självständigt och självförsörjande liv? Bli stödperson!

Eller vill ditt företag bli vår partner och stötta vårt arbete i Sverige? Läs mer här.

Till intresseanmälan

I ungdomsprogrammet i Göteborg testar vi nu metoderna Supported Employment och PM+ med stöd av Europeiska socialfonden (ESF). Projektet pågår mellan 2023-2025 med målet att stärka ungdomarnas ställning på arbetsmarknaden.

Kontakt

Hanna-Liisa Juntti
Gruppchef ungdomsprogram
+46 728 198 302
Mejla Hanna-Liisa

Synnöve Corson
Samordnare ungdomsprogram
Stockholm
+46 708 433 268
Mejla Synnöve

Katja Enzell
Samordnare ungdomsprogram
Stockholm
+46 723 798 359
Mejla Katja

Mats Johansson
Mentor
Göteborg
+46 731 457 319
Mejla Mats

Ulrika Alenius
Mentor
Göteborg
+46 734 054 631
Mejla Ulrika

Ramon Calvo
Mentor
Göteborg
+46 734 056 512
Mejla Ramon

Malin Wig
Arbetsmarknadsmentor
+4673 404 40 35
Mejla Malin