Artikel

Ungas tips för att visa att du finns där

En mamma flätar barnets hår och båda ler utomhus mot orange bakgrund
Hitta stunder tillsammans och var en aktiv lyssnare tycker ungdomarna är viktigt. Här är ett exempel från Burkina Faso.

En av våra medarbetare i Nepal har sammanställt ungdomars tips på vad man som förälder, eller annan viktig vuxen, kan göra för att visa att man finns där för ett barn.

  • Ha egentid med barnet en gång i veckan då ni kan prata och relationsbygga på ett djupare plan.
  • Ha som gemensam kvällsrutin att summera dagen och tankar i en dagbok, även du.
  • Var lekfull och barnslig. Ge plats för skratt och spontanitet!
  • Om du skjutsar barnet till en aktivitet; använd tiden till meningsfulla samtal, exempelvis om målsättningar och vad som är viktigt i livet.
  • Var en ”aktiv lyssnare” när barnet pratar, dvs se till att fånga upp det som sägs och var noga med att ta till dig av innehållet.
  • Berätta för barnet ofta hur mycket du älskar det och hur värdefullt det är!


Foto: Sébastien Taylor

Dela inlägget

Publicerad: 2023-08-16

Liknande

Nyhet

Ny utredning sätter barns rättigheter i fokus

I dag presenterades utredningen “Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen” för regeringen och socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall. SOS Barnbyar välkomnar utredningen sin helhet och i synnerhet utredningens uppmärksammande av brister som försvårar samt även omöjliggör barns möjligheter att utkräva sina rättigheter. 

Läs mer här

Artikel

”Barnens rättigheter måste tillgodoses i Ukraina”

När svenskt bistånd till Ukraina intensifieras har Sida och ansvarig minister Johan Forssell möjlighet att förbättra situationen för Ukrainas barn. Satsa på psykosocialt stöd och bidra till avvecklingen av den skadliga institutionsvården, skriver SOS Barnbyar och War Child Sverige.

Läs mer här

Nyhet

Skydd av barn på olika sidor av krig och konflikter

Att arbeta i komplexa humanitära nödsituationer är en stor utmaning. Dr Dereje Wordofa, ordförande för SOS Children’s Villages International, berättar om utmaningarna i arbetet i samband med konflikter och krig och om de humanitära principer som SOS Barnbyar följer i sitt arbete.

Läs mer här