Etikett: Barns delaktighet

Kategorier
Vad vill du läsa om?

Artikel

Ungas tips för att visa att du finns där

Du får gärna vara lite barnslig ibland, är ett av tipsen. Du hittar hela listan här.

Läs mer här

Artikel

Barn har rätt att få säga sitt – så här jobbar vi

196 länder står idag bakom barnkonventionen. I Sverige är den lag sedan 2020. Den består av totalt 54 artiklar som fastslår vilka rättigheter barn har och hur man ska arbeta för att nå dem – och som styr hela SOS Barnbyars arbete. Den tolfte artikeln handlar om att stärka barns röster. – Artikel tolv säger &hellip; <a href="https://sos-barnbyar.se/barns-ratt-att-fa-saga-sitt-det-har-gor-vi/">Continued</a>

Läs mer här

Artikel

Metod stärker barns delaktighet: ”Jag har lärt mig att drömma stort”

Bakom ett av husen i barnbyn sitter ett femtontal barn på stolar, ställda i ring. De är placerade i skuggan, skyddade från den brännande solen. Förväntansfulla, med fokus på kvinnan i mitten som ska leda dagens session. Hon är ungdomsledare vid SOS Barnbyar och har barnens fulla intresse. – Det finns olika sorts drömmar, säger &hellip; <a href="https://sos-barnbyar.se/metod-starker-barns-delaktighet-jag-har-lart-mig-att-dromma-stort/">Continued</a>

Läs mer här