Artikel

”Alla flyr av en anledning”

”Vill du ha henne?” Den frågan fick vår personal av en desperat mamma, som räckte fram en bebis i ett flyktingläger. ”Snälla, vilken framtid har hon med mig?” 

Beslutet att lämna släkt, vänner, kultur och land i desperation sker när det är omöjligt att stanna. Att ge sig ut med sina barn på en livsfarlig resa till ett annat land, ibland en annan kontinent, är inget man gör i en handvändning. Flyktingarna på Lesbos kommer från en rad olika länder, men alla kommer av samma anledning. För man ser ingen annan utväg och man har redan provat allt.

Situationen i flyktingläger är i många fall otroligt utsatt. I Moria på ön Lesbos, till exempel, var det överbefolkat och barnen var undernärda och hade inte tillräcklig tillgång till vatten. Traumatisering och den utsatta situationen kan också leda till övergrepp och kriminalitet. I många flyktingläger lever ensamkommande flickor, kvinnor och barn inspärrade bakom taggtråd, separerade från männen för sin egen säkerhet.

På Lesbos finns flyktingar från Afghanistan, Syrien, Pakistan, Irak och flera afrikanska länder där situationen under många år har varit otroligt utsatt. I Irak, till exempel, har väpnade konflikter pågått under många år och över sex miljoner människor har tvingats fly. Minoriteter har blivit mördade, kidnappade och fördrivna. Efter många år av konflikt står landet inför stora utmaningar och korruptionen är utbredd.

I Irak stöttar vi traumatiserade barn och tränar upp andra vuxna så att även de kan stötta traumatiserade barn. Vi erbjuder yrkesutbildning till kvinnor så att de kan försörja sig och sina barn och erbjuder kurser i att läsa och skriva. Vi lokaliserar också barn i svåråtkomliga områden och tränar upp lärare där för att se till att barnen får möjlighet att gå i skolan och bygga sin egen framtid. Vi finns där för människor under flykten, i landet de flyr ifrån och stöttar integrering när de kommit fram. Vi bygger upp samhällen för att förhindra ytterligare utsatthet bland barnen och vi stöttar dem när de redan har blivit utsatta och traumatiserade.

Taggar

Dela inlägget

Publicerad: 2020-09-29

Liknande

Artikel

SOS Barnbyar positiva till förslag att stärka barns rättigheter enligt barnkonventionen

SOS Barnbyar välkomnar förslagen i den statliga utredningen ”Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen”. Utredningen har tagit ett helhetsgrepp om hur väl barn och ungas rättigheter tillvaratas i Sverige och på vilket sätt de har möjlighet att göra sina röster hörda i beslut som påverkar deras liv.

Läs mer här

Artikel

Rop på hjälp från barnbyn i Rafah – brevet till utrikesministern

Barnen i vår barnby i Rafah, Gaza, är i akut fara efter uppgifter om attacker mot staden. Det finns ingen säker plats att fly till och trots hårt arbete har vi inte hittat ett säkert sätt för barnen att lämna Gaza.

Läs mer här

Artikel

Syrien: ett år efter jordbävningen

I den här intervjun ger Alaa AlKousa, ansvarig för katastrofinsatser på SOS Barnbyar i Syrien, en inblick i efterdyningarna av jordbävningen som drabbade norra Syrien och Turkiet för ett år sedan.

Läs mer här