Artikel

”Barnens rättigheter måste tillgodoses i Ukraina”

En debattartikel från OmVärlden.

När svenskt bistånd till Ukraina intensifieras har Sida och ansvarig minister Johan Forssell möjlighet att förbättra situationen för Ukrainas barn. Satsa på psykosocialt stöd och bidra till avvecklingen av den skadliga institutionsvården, skriver SOS Barnbyar och War Child Sverige.

Två händer.
Foto: Katerina Ilievska

Det trauma och mänskliga lidande som den ryska invasionen i Ukraina har fört med sig riskerar att påverka flera kommande generationer. Barn och unga har blivit föräldralösa och över 1400 barn har dött till följd av striderna enligt siffror från FN. Över hälften av alla barn i Ukraina har tvingats fly och totalt är över sju miljoner människor på flykt i landet.

När UD och Sida nu uppdaterar strategin för svenskt bistånd till Ukraina har de en unik möjlighet att göra en verklig skillnad för de tusentals barn som behöver växa upp i konfliktzoner och drabbas av psykosociala problem. SOS Barnbyar och War Child uppmanar därför den svenska regeringen och Sida att satsa på ökat psykosocialt stöd, skydd och utbildning, samt att bidra till avvecklingen av den skadliga institutionsvården för barn i Ukraina.

En sådan satsning ger barnen möjlighet att hantera sina upplevelser vilket ger dem bättre möjligheter att skapa motståndskraft och växa upp till trygga vuxna. När Ryssland invaderade Ukraina fanns fler än 100 000 barn, varav hälften med funktionsvariation, sedan tidigare placerade på institutioner runt om i Ukraina. Det är en anmärkningsvärt hög siffra. Många av dessa barn har placerats på grunder som fattigdom och funktionshinder, vilket aldrig bör vara orsak till att barn separeras från sina föräldrar. SOS Barnbyar och War Child vet att barn måste få växa upp i kärleksfulla hem.

Institutionsvård är en förlegad form som saknar det som behövs för att ge en kärleksfull och trygg uppväxtmiljö för barn. Dessutom går det emot Barnkonventionens artikel 20 och FN:s barnrättsresolution från 2019 som uppmanar alla länder att avveckla institutioner. Den här typen av institutionsvård går stick i stäv med FN:s riktlinjer för barn i samhällsvård och misslyckas med att tillgodose barns individuella behov. Relationen mellan barn och vuxna i institutionsvård är ofta distanserad i stället för föräldralik. Det är helt enkelt en omsorgsform som är skadlig för ett barns utveckling. I samband med krigets utbrott övergavs dessutom barn och unga i flera fall på de här institutionerna, de lämnades vind för våg att klara sig själva.

Till följd av krigets härjningar ser vi att fler barn riskerar att bli placerade i den här skadliga typen av institutionsvård. Det här riskerar att spä på deras sårbarhet och barnen löper risk att marginaliseras ytterligare när Ukraina ska återuppbyggas. Då barnen dessutom är med om svåra upplevelser till följd av kriget är det av största vikt att de får möjlighet att bearbeta dessa i en trygg, familjelik miljö.

I Brovary, Ukraina, har SOS Barnbyar i flera år arbetat för att förhindra att barn placeras på institutioner. Här har familjer i stället fått stöd för att kunna ta hand om sina barn och när det varit för barns bästa har de placerats i fosterhemsfamiljer. Denna modell har visat sig fungera bättre för barns utveckling samtidigt som den varit mindre kostsam för kommunen. Men, nu måste mer göras för fler barn och unga i Ukraina.

När den svenska regeringen och i förlängningen Sida nu uppdaterar strategin för det svenska utökade biståndet till Ukraina kan Sverige hjälpa till att skydda de ukrainska barnen och säkerställa att barns rättigheter tillgodoses. Det handlar bland annat om rätten till en trygg uppväxt, psykosocialt stöd och utbildning.

SOS Barnbyar och War Child uppmanar Sida och regeringen med ansvarig minister Johan Forssell att i den uppdaterade strategin för Ukraina och det svenska biståndet inkludera stöd för att:

  • Skydda barn som fortfarande befinner sig på institutioner nära frontlinjen genom att evakuera dem på ett säkert sätt.
    Reformera sociala barnavården genom att satsa på att förbereda, utöka och utbilda antalet fosterhemsfamiljer i Ukraina och säkerställa långsiktigt stöd till dessa familjer.
  • Säkerställa att evakuerade barn från institutionerna får återvända till sina biologiska familjer i de fall det är möjligt och att dessa familjer får stöd så att barnen kan få trygg omvårdnad och bearbeta det de upplevt.
  • Säkerställa att de evakuerade barnen som inte kan återvända till sina biologiska familjer och barn som har blivit föräldralösa med anledningen av kriget tas om hand inom ramen för familjebaserade lösningar, till exempel i fosterfamiljer.
  • Skala upp riktade insatser inom psykosocialt stöd och utbildning till barn i Ukraina. Genom individuella och kollektiva insatser ges barnen stöd i att hantera sinaupplevelser, minska sin psykiska belastning och främja en ökad psykisk hälsa.

 

Anna Ernestam, generalsekreterare SOS Barnbyar
Peter Brune, generalsekreterare War Child

Dela inlägget

Publicerad: 2023-03-28

Liknande

Artikel

EU − Säkra framtiden för människor som flytt Ukraina!

Barn som flytt Ukraina behöver trygghet i EU även i framtiden. När EU:s massflyktsdirektiv löper ut om ett år riskerar barn och familjer att hamna utanför samhället.

Läs mer här

Nyhet

20 miljoner från Postkodlotteriet till vårt Drömprojekt i Ukraina

För att öka antalet familjehem i Ukraina, och stärka de existerande, får SOS Barnbyar 20 miljoner från Postkodlotteriet för att genomföra ett Drömprojekt.

Läs mer här

Artikel

En ukrainsk mamma berättar

− Jag skyddade barnen med min kropp och bad att vi alla skulle dö om en bomb träffade oss, säger Nadiya och torkar sina tårar. − Så att mina barn inte lämnas ensamma. Nadiya, en mamma från Mariupol, berättar om den värsta tiden hennes familj har gått igenom.

Läs mer här