Så funkar skattereduktion för privatpersoner

Skattereduktionen innebär att du kan få tillbaka 25 procent av lämnat gåvobelopp via din deklaration, förutsatt att gåvorna uppfyller de villkor som gäller. Grundläggande är att varje enskild gåva är på minst 200 kr och att totalt gåvobelopp under ett kalenderår uppgår till minst 2 000 kr och max 12 000 kr (inkomstår 2023).

I praktiken innebär det att om du bidrar med 200 kr i månaden så blir den faktiska kostnaden 150 kr i månaden efter skattereduktion.  

För att läsa mer om skattereduktionen, samt vilka villkor som gäller, hänvisar vi till Skatteverkets webbplats.

Stöd fler barn och få skattereduktion

Ta reda på hur stor del av det du bidrar med årligen du kan få tillbaka genom skattereduktion på gåvor.

150 kr

50 kr

1000 kr

Maxbeloppet för ett kalenderår.

För att få skatteavdrag måste din månadsgåva vara på minst 200 kr.

Vanliga frågor om skattereduktion på gåvor

Vad innebär skattereduktion?

Du kan via din deklaration få tillbaka 25 procent av lämnat gåvobelopp, förutsatt att alla villkor för att få skattereduktion är uppfyllda. De grundläggande villkoren är att varje enskild gåva ska vara på minst 200 kr och du måste skänka minst 2 000 kr sammanlagt under ett kalenderår, dock finns en övre gräns på 12 000 kr per år (inkomstår 2023). SOS Barnbyar är godkända för alla typer av gåvor* vilket innebär att skattereduktionen gäller för fadderbidrag, köp i gåvoshop och enskilda gåvor till vår verksamhet. Exempel: Om du ger 267 kr så kostar det dig endast 200 kr efter skattereduktion.

*aktieutdelning omfattas ej av skattereduktionen

Vad behöver jag göra som givare?

Som givare behöver du inte göra någonting (förutom att säkerställa att vi har dina fullständiga personuppgifter). Det är vi som organisation som rapporterar alla gåvor från 200 kronor till Skatteverket. Kontrolluppgiften skickas varje år i januari till den adress du är folkbokförd på.

För att kunna ta del av skattereduktionen måste du ha fyllt 18 år och vi måste ha tillgång till ditt personnummer. Om du ger en gåva via swish eller sociala medier kan vi inte alltid identifiera vem gåvan kommer ifrån. Om du gett en swishgåva kan du kontakta vår givarservice så att vi kan matcha gåvan med ditt personnummer. Om du gett en gåva via sociala medier kan vi i dagsläget inte säkerställa att den kan påföras din kontrolluppgift.

Räknas bara de gåvor jag ger till just SOS Barnbyar

Nej. Totalt måste du ha skänkt minst 2 000 kronor, men det kan vara sammanlagt till flera organisationer. Alla gåvor på minst 200 kronor till godkända organisationer räknas samman hos Skatteverket.

För att läsa mer om skattereduktionen, samt vilka villkor som gäller, hänvisar vi till Skatteverkets webbplats.