Kan jag vara säker på att pengarna kommer fram?

SOS Barnbyar har ett 90-konto vilket innebär att vi är kontrollerade och godkända av Svensk Insamlingskontroll. Maxgränsen för administrations- och insamlingskostnader för insamlingsorganisationer får som högst ligga på 25 procent av de insamlade medlen.

Läs om om öronmärkning av gåvor.

SOS Barnbyar granskas även årligen av oberoende revisorer som bland annat har till uppgift att kontrollera att vi följer god redovisningssed samt att vi har väl fungerande interna rutiner.

Hur stor del av pengarna går till administrationskostnader?

Under 2023 kunde 79 procent av insamlade medel användas till organisationens livsviktiga och långsiktiga arbete runt om i världen. Insamlings- och administrationskostnaderna låg på 20 procent. Om du vill läsa mer om vår ekonomi så kan du göra det i den senaste årsredovisningen.

Läs årsredovisningen

Ingen insamling via kontanter

SOS Barnbyar tar inte emot gåvor i kontanter och använder oss därav inte längre av bössor (t.ex. i matbutiker) som insamlingskanal.

Vi tar emot bidrag via Swish, kortbetalning, PG/BG eller autogiro för månadsgivande. Ta reda på mer om hur du kan bidra här.