Vårt arbete i Gaza

Foto: Salah Hosny

Bomberna faller och barnen i Gaza är i akut behov av skydd och omsorg. Den humanitära situationen försämras snabbt. 

SOS Barnbyar finns på plats och stöttar barn och familjer med:

  • mat, vatten och andra förnödenheter
  • hygienkit
  • kontantstöd
  • elförsörjning
  • boende och omsorg till barn som separerats från sina familjer
  • evakuering till säkrare platser för familjer
  • psykologiskt stöd och traumahantering
  • utbildning
Läs vår senaste uppdatering här

Din gåva stöttar de barn i världen som behöver det allra mest.

Ger du minst 200 kr kan du vara berättigad skattereduktion. Läs mer här.

SOS Barnbyar har funnits i Palestina sedan 60-talet och arbetar för att ge fler barn en trygg uppväxt genom våra barnbyar och familjestärkande program. 

I och med den pågående humanitära katastrofen i Gaza har vi skalat upp arbetet med katastrofinsatser som svarar mot både akuta humanitära behov men också långsiktiga behov.

SOS Barnbyar samarbetar med en partnerorganisation i Gaza för att kunna ta emot fler barn till vår verksamhet. Samarbetet innebär att vi tar emot barn som är ensamkommande och separerade från sina föräldrar. De hjälper oss att identifiera de barn som behöver stöd.

Nyhet

Barn har flyttats från barnbyn i Rafah

Den 28 maj påbörjade vi en akut omplacering av barn och vuxna från barnbyn i Rafah på grund av en dramatiskt ökad säkerhetsrisk. Alla barn som bodde i Rafah anlände oskadda till en alternativ plats i centrala Gaza.

Läs mer här

Artikel

Maysa, tre år, hittades helt ensam i krigets Gaza

En treårig flicka gick fram till en kontrollpunkt i Gaza. Hon var smutsig och hade sår på kroppen. Hon var helt ensam.

Läs mer här

Artikel

"Barnen visste att när vi säger: 'Det är dags att gå!' då är det dags att gå."

Nyligen evakuerade vi 68 barn, samt 11 medarbetare och deras familjer, från barnbyn i Rafah, Gaza. I den här intervjun berättar Samy Ajjour, programchef för SOS Barnbyar i Rafah, om evakueringen och hur det går för barnen sedan de anlände i Betlehem.

Läs mer här

Nyhet

Barn har evakuerats från Rafah

Totalt 68 barn och 11 anställda och deras familjer har evakuerats från vår barnby i Rafah, Gaza. Vi har arbetat genom diplomatiska kanaler med alla relevanta myndigheter för att föra barnen och de vuxna till Betlehem på Västbanken, där de säkert anlände den 11 mars.

Läs mer här