Året i korthet

  • Årsberättelse 2023
  • Effektrapport 2022

Insamlingen 2023

375 miljoner

374 537 489 kr samlade vi in totalt

79%

Så mycket betalades ut till ändamålet.
Administration och insamling 20% *

"Det har varit möjligt tack vare
våra partners och givares
beslut att vilja vara med och
skapa förändring."

Siffror från årsberättelsen 2023

* Summan av procentsatsen blir bara hundra om verksamhetsresultatet är exakt noll. Nu blev det ett överskott som möjliggör utveckling av verksamheten kommande år.

Så fördelades bidragen

Vart kom bidragen från?

Barn har fått trygghet – trots världsläget

2023 var ett år som utmanade stort. Pågående krig och katastrofer riskerade många barns trygghet, framtid och liv. SOS Barnbyars ordförande Michael Wandy Karlsson och tillförordnade generalsekreterare Petra Nyberg berättar vad som, trots läget i världen, ändå kan skänka en strimma av hopp.

Trots att året har kantats av många svåra krig och katastrofer, där Ukraina,
Israel/Palestina och Marocko bara är några exempel, har barn från några av de värst drabbade platserna ändå kunnat leva i trygghet. Hur är det ens möjligt? Jo, det har varit möjligt tack vare våra partner och givares beslut att vilja vara med och skapa förändring. Dessutom det faktum att SOS Barnbyar finns på plats i närmare 140 länder runt om i världen – vilket betyder att vi finns där för barn redan före, under och efter att ett krig eller en katastrof inträffar.

Förutom våra humanitära insatser, har vi under året arbetat med att stärka familjer runt om i världen, säkrat många barns tillgång till utbildning, förmedlat olika former av stöd och gjort så att barn som stått helt ensamma kunnat växa upp i en familj. För att förbättra barn och ungas situation har vi även arbetet med att påverka beslutsfattare och lagstiftningar. Bland annat lanserade vi rapporten Glappet för att sätta ljus på det glapp som finns mellan stödet som Sverige erbjuder idag – och det behov många unga i samhällsvård uttryckt under övergången till vuxenlivet. Det vill vi vara med och förbättra!

I hela den här årsberättelsen kan du läsa mer om hur vi stöttat barn och unga under året tack vare mångas fantastiska engagemang. Insatser som har lett till att hundratusentals barn och unga kunnat leva i trygghet på några av de värst drabbade platserna i världen. Trots läget i världen.

Nu tar vi denna kraft vidare så att de ska få fortsätta att göra det även nästa år. Och nästa. Och nästa igen. Stort tack alla partner och givare för att ni gör det (till synes) omöjliga möjligt, tillsammans med oss.

Petra Nyberg, tf Generalsekreterare 

Michael Wandy Karlsson, ordförande SOS Barnbyar

Michael Wandy Karlsson, Ordförande

Vi stärker barn världen över

SOS Barnbyar når barn i över 130 länder i världen, bland annat genom fadderskapsprogram som stöttas av givare i Sverige. SOS Barnbyar i Sverige har ett extra nära samarbete med SOS-organisationer i ett femtontal av dessa länder, där vi stöttar strategiskt så att de ska kunna bedriva egen insamling på sikt. Några av dem är på god väg att stå på egna ben och några har fortsatt stora behov av stöd.

Världskarta.

Nyhet

Barn har flyttats från barnbyn i Rafah

Den 28 maj påbörjade vi en akut omplacering av barn och vuxna från barnbyn i Rafah på grund av en dramatiskt ökad säkerhetsrisk. Alla barn som bodde i Rafah anlände oskadda till en alternativ plats i centrala Gaza.

Läs mer här

Artikel

Läxläsningen är det finaste

SOS-föräldrarna i en av våra barnbyar i Moçambique välkomnar oss med dans och sång när vi besöker dem. De arbetar med barn som levt i utsatthet, och deras trygghet och värme är precis vad barnen behöver.

Läs mer här

Nyhet

Barnen i Sudan tvingas evakuera igen

I april tvingades familjerna i vår barnby i Khartoum, Sudan, att evakuera efter att väpnade styrkor tagit över barnbyn. Familjer, som flyttades till säkrare platser utanför staden, tvingas nu flytta igen efter att kriget kommit närmare.

Läs mer här

Artikel

Så förändrar Kurima livet

I svårt klimatdrabbade Moçambique driver SOS Barnbyar jordbruksprojektet Kurima, som finansieras av Hemköp. Småskaliga jordbrukare lär sig hållbara odlingstekniker anpassade efter det förändrade klimatet, konservering och att skapa sparlånegrupper. Det har lett till större skörd och intäkt, så att deltagarna kan försörja sina barn och bidra till ett mer hållbart samhälle.

Läs mer här