Artikel

I ungdomsprogrammet hittade Ruth sin inre styrka

Stressen ökade i takt med att studenten närmade sig för Ruth. Hur skulle det gå med bostad, utbildning och jobb? Som samhällsplacerad saknar man ofta både nätverk, viktiga kontakter och stöttning. Och av socialsekreteraren fick hon inte veta hur hon skulle lösa saker – bara att. Men en viktig sak fick hon med sig: tips om SOS Barnbyars ungdomsprogram i Stockholm. Idag har Ruth jobb, står i bostadskö och har sökt till universitetet.

Ruth, 20, är ledig idag från sitt arbete på ett servicehem på Södermalm i Stockholm. Hon är glad över att slippa cykla runt som hon gjorde i hemtjänsten tidigare. Här har hon en fast adress och arbetskamrater. Jobbet går dessutom att kombinera med distansstudierna på Komvux. Även om hon inte vet exakt vad hon vill arbeta med framöver har hon ett tydligt mål.

– Jag vet att jag vill ha utbildning så att jag hittar ett jobb. Just nu har jag sökt sjuksköterskeprogrammet på universitetet. Jag har sökt i Stockholm, Västerås och Eskilstuna, berättar Ruth.

Men för bara ett år sedan var situationen en annan.

– När man bor i familjehem är man väldigt vilsen när man har gått ut skolan. Det är svårt att veta vem man kan vända sig till. Det var inget jag fick hjälp med av min socialsekreterare i alla fall. Jag fick bara höra; ’Gör det här, gör det här’. Det var väldigt stressande.

När Ruth kom i kontakt med ungdomsprogrammet i Stockholm fick hon i stället verktygen hur hon skulle göra.

– Jag fick svara på frågor sedan gjorde vi en plan och jag fick en stödperson som skulle hjälpa mig med det jag behövde hjälp med. Just då var det typ allt, minns Ruth.

Stödpersonen förklarade hur samhället fungerade och visade lite mer konkret hur Ruth skulle göra för att söka jobb, ställa sig i bostadskö och så vidare.

– Min stödperson har hjälpt mig att förstå hur allt funkar. Det har funkat jättebra med henne, vi träffades senast i måndags. Om det är något kan jag alltid höra av mig till henne.

Höjdpunkter under året

Idag står Ruth i flera bostadsköer i Stockholmsområdet, även om hon just nu har möjlighet att vara inneboende i den familj hon tidigare var placerad. Genom programmet fick Ruth också stöd i hur hon skulle söka jobb och tänka kring inkomst, både här och nu och i framtiden.

– Programmet har gett mig jobb. Det underlättade ekonomiskt så det var väldigt skönt, förklarar Ruth.

Jobbet var en av det senaste årets höjdpunkter. En annan var att Ruth tog studenten från Handels- och administrationsprogrammet.

– Det var kul! Jag firade med vänner och familj. De hade släppt restriktionerna lite grann så vi fick vara fler än två personer vid skolan. Men man fick inte ha flak, det var det enda som inte var bra. Men det gick bra ändå!

En av SOS Barnbyars höjdpunkter från året var starten på en seminarieserie för att förbättra villkoren för unga som lämnar samhällsvård. Ruth var en av ungdomarna på plats som berättade om sin situation för experter och beslutsfattare i panelen.

– Det var jättespännande och kul att få vara med på. Jag bidra till förändring.

Möten med andra

I SOS Barnbyars ungdomsprogram erbjuds inte bara enskilt stöd, utan även gruppaktiviteter tillsammans med andra deltagare. Det kan vara läxhjälp, informationsträffar eller bara socialt umgänge. Ruth var med när en körskola informerade om hur det går till att ta körkort.

– Det var kul och intressant. Jag försöker spara så mycket pengar jag kan så att jag kan ta körkort längre fram. Men just nu är den person jag kan övningsköra med utomlands. När jag är redo ska jag satsa på det.

På grund av jobb och studierna har hon inte kunnat delta på alla gruppaktiviteter. Men hon har valt de som passat henne.

– Jag har fått hjälp med det jag vill ha hjälp med. Det har känts jättebra att vara med i programmet, att få hjälp. Att jag har någon jag kan vända mig till.

Bara att veta att någon finns där för en, är en trygghet. Men det är tydligt att det senaste året rustat henne med vetskapen att hon på egen hand är kapabel att skapa sin egen framtid – och själv har förmågan att ta sig dit.

– Det är mycket jag tänker kring framtiden. Just nu har jag ansökt till universitet, jag kan bo där jag bor och har ett jobb. Det är bara körkortet, men det är ingen stress med det. Just nu är det inget jag behöver hjälp med, avslutar hon.

Foto: Mattias Barsk

”Det har känts jättebra att vara med i programmet”

Stöd på väg in i vuxenlivet

SOS Barnbyar stöttar unga som vuxit upp i samhällsvård runt om i världen, för att underlätta övergången till ett självständigt vuxenliv. I Sverige finns programmet på två platser; Stockholm och Göteborg.

Foto: Maja Brand

 

Läs mer om vårt arbete i Sverige här

Taggar

Dela inlägget

Publicerad: 2022-08-09

Liknande

Nyhet

Letar ditt företag pålitliga sommarjobbare?

I våra ungdomsprogram i Stockholm och Göteborg finns många engagerade unga, som vill ta nästa steg i livet. Vi stöttar unga som lämnar samhällsvård och saknar kontaktnät.

Läs mer här

Artikel

SOS Barnbyar invald som expert i Socialstyrelsens nya råd

SOS Barnbyar har valts ut som en, av totalt 17 experter från civilsamhället, till nytt råd för barn och unga.

Läs mer här

Artikel

SOS Barnbyar positiva till förslag att stärka barns rättigheter enligt barnkonventionen

SOS Barnbyar välkomnar förslagen i den statliga utredningen ”Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen”. Utredningen har tagit ett helhetsgrepp om hur väl barn och ungas rättigheter tillvaratas i Sverige och på vilket sätt de har möjlighet att göra sina röster hörda i beslut som påverkar deras liv.

Läs mer här