Artikel

Klimatkrisen drabbar familjer i Brasilien och Kenya

De kraftiga regnen och översvämningarna i södra Brasilien, liksom i Östafrika, är färska exempel på hur klimatkrisen bidrar till extremt väder, tvingar familjer att fly från sina hem och förstör människors försörjningsmöjligheter.

Fyrtiotvå barn, sex ungdomar och deras omsorgspersoner vid SOS Barnbyar i Porto Alegre, Brasilien, flyttades till ett skyddsrum dagen innan översvämningarna drog in över byn i början av maj. Veckor senare ligger byn fortfarande under 1,5 meter vatten.

– Precis som vid alla större katastrofer har nästan alla sociala stödstrukturer kollapsat, säger Alberto Guimarães, nationell chef för SOS Barnbyar i Brasilien.

– Skyddsrummen är fulla, men humanitärt bistånd anländer från hela Brasilien och ger hjälp till dem som har förlorat allt.

SOS Barnbyars byggnad som drabbats av översvämning.
Översvämningarna i Brasilien drabbade södra delen av landet och SOS Barnbyars lokaler i Porto Alegre.

Barn och familjer i det samhälle som SOS Barnbyar stödjer har drabbats hårt eftersom en stor del av Porto Alegre översvämmades och fortfarande ligger under vatten.

– Så långt det är möjligt fortsätter vi att ge stöd, men situationen är fortfarande mycket kritisk och med tanke på det stora antalet människor som behöver stöd från regeringen, förklarar Guimarães.

–  Vi fortsätter vårt arbete med att dela ut mat, kläder och psykosocialt stöd. Men det finns utan tvekan fortfarande mycket kvar att göra och vi försöker för närvarande att få finansiering för mer strukturerade insatser.

Länder över hela Östafrika har också drabbats av den senaste tidens kraftiga regn och massiva översvämningar.

I Kenya har mer än 280.000 människor tvingats lämna sina hem, och totalt har nästan 400.000 drabbats av svåra översvämningar. Översvämningarna ledde till att nästan 10.000 boskapsdjur dog och orsakade betydande skador på jordbruksmark, infrastruktur, företag, skolor och vårdinrättningar.

SOS Barnbyar i Kenya svarar genom att tillhandahålla livsmedelsbistånd och kontantstöd till hundratals familjer. Medicinska kliniker kommer att etableras i Meru, Nairobi, Kisumu och Eldoret för att ta itu med hälsoproblem och tillhandahålla hygienpaket.

Barnbyn i Kisumu kommer, i överenskommelse med lokala myndigheter, att inrätta ett tillfälligt tryggt center för barn som antingen har förlorat, eller skilts från, sina familjer till följd av översvämningarna.

– Vi står fast vid vårt åtagande att ge hjälp och stöd till de drabbade samhällena, säger Walter S. Odhiambo, nationell chef för SOS Barnbyar i Kenya.

– Vårt primära fokus är fortfarande att säkerställa barns och familjers säkerhet och välbefinnande under denna utmanande period.

Dela inlägget

Publicerad: 2024-05-28

Liknande

Nyhet

Familjer evakuerades från Charkiv

SOS Barnbyar har evakuerat 17 familjer från våldet i Charkiv till västra Ukraina. Där har de fått boende för de närmaste månaderna. Nu slipper barnen höra flyglarmen under nätterna.

Läs mer här

Artikel

Solpaneler som förändrar livet

I Moçambique lever över hälften av befolkningen utan elektricitet. Och vid 18-tiden blir det kolsvart. Två familjer som hittills levt utan elektricitet är Ezedias och Cacildas. De går SOS Barnbyars yrkesutbildning i montering av solpaneler och hoppas kunna bidra både till mer elektricitet i närsamhället, effektivisera sina företag inom sömnad och försörja sina familjer.

Läs mer här

Artikel

Klimatsmart odling leder till mindre fattigdom

Klimatförändringarna slår hårt mot de som lever i fattigdom i Moçambique. Skördarna, som hela familjer livnär sig på, misslyckas. Det leder till näringsbrist, svält och än mer fattigdom. För att stötta familjerna stöttar SOS Barnbyar jordbruksgrupper, där föräldrar lär sig att anpassa sin odling till klimatet och att odla på ett klimatsmart sätt. Fembarnsmamman Aissa är en av dem.

Läs mer här